Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fysioterapeut/Sjukgymnast med erforderlig utbildning motsvarande 2 dagars kurs i TENS-behandling

Person med funktionsnedsättning som medför 

  • akut eller långvarig smärta
     

Har förmåga att

  •  själv eller med hjälp av annan person kunna utföra behandlingen enligt instruktioner

Behov av stimulator för att

  • minska smärta

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patient upplever minskad smärta enligt VAS.

Patient kan ta dagliga promenader i närområdet under TENS-behandling

Kan ej förskrivas för förlossningsrelaterad smärta.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

 

Patienten får en första uppsättning av elektroder, eventuellt byte av elektroder bekostas av patient.

 

Vid förskrivning förbinder sig patient att följa Regionens uppföljningsrutiner för TENS-hantering.

Nej.

Det är viktigt att utesluta kontraindikationer för behandlingen.

042706 Stimulatorer för smärtlindring

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer