Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Illustration: Majsan Sundell

 

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför 

  • akut eller långvarig smärta
     

Har förmåga att

  •  själv eller med hjälp av annan person kunna utföra behandlingen enligt instruktioner

Behov av stimulator för att

  • minska smärta

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patient upplever minskad smärta enligt VAS.

Patient kan ta dagliga promenader i närområdet under TENS-behandling

Kan ej förskrivas för förlossningsrelaterad smärta.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM.

Konsultationsblankett behövs vid förskrivning av vissa hjälpmedel (se respektive sortimentsöversikt) eller när du behöver hjälp med utprovning i ett ärende.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Patienten får en första uppsättning av elektroder, eventuellt byte av elektroder bekostas av patient.

 

Vid förskrivning förbinder sig patient att följa Regionens uppföljningsrutiner för TENS-hantering.

Nej.

Det är viktigt att utesluta kontraindikationer för behandlingen.

042706 Stimulatorer för smärtlindring

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer