Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bild hygienhjälpmedel

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • klara sin personliga hygien stående
     

Har förmåga att

  • förflytta sig till och från duschstol, duschpall eller badbräda

Behov av duschstol, duschpall eller badbräda för att

  • sitta och duscha
  • sitta vid handfat och sköta personlig hygien

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten tvättar sig på morgonen.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov.

Ingen avgift

 

093303 Bad- och duschstolar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer