Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att


  •  

I kombination med

  • användning av rullstol för förflyttning, längre eller kortare stunder
     

Har förmåga att

  •  till viss del variera sittställning

Behov av tryckfördelande dyna för att

  • få ett bekvämt sittande i rullstol
     

Ska användas (frekvens)

  • i samband med användning av rullstol

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten sitter bekvämt under eftermiddagspromenaden.

Dynorna är avsedda att användas i rullstol.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

Restriktioner vid användning...

Ingen avgift.

 

181006 Sittdynor och underlägg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer