Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • sitta

Behov av bälte eller sele för att

  • bibehålla position i sittande

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten bibehåller sittande position och kan sparka sig ut till matsalen på boendet.

Bälte och sele syftar till att positionera, hjälpa eller aktivera patienten.

 

Bälte eller sele kan bara användas med patientens eller målsmans samtycke. Om patienten inte kan ge ett uttryckligt samtycke till användning av bälte eller sele är det viktigt att patienten på något sätt ändå visar sitt samtycke. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

 

Positioneringsbälte för bäcken ska alltid användas vid positioneringsbälte för bål, huvud, fot eller arm.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • utbilda nätverket i handhavande av bälte eller sele

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov.

Använd bälte och sele enligt instruktion.

Ingen avgift

 

090703 Sittbälte

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer