Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Illustration: Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • stå 

Har förmåga att

  • själv, eller med hjälp av annan person, genomföra träning enligt rekommendation/ordination

Behov av tippbräda för att

  • bevara möjligheten att belasta benen i stående

 

Ska användas (frekvens)

  • minst tre gånger i veckan

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • likvärdig träning på annat sätt

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten kan genom upprätt position förhindra kontrakturer.

Vissa tippbrädor förskrivs endast utifrån konsultation till eller kontakt med Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

Tippbrädans storlek - den måste kunna transporteras/levereras samt få plats hos patienten.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet

  • är skrymmande och ska flyttas mellan olika platser och kräver extra transport.

Förutsatt att båda hjälpmedlen kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

053606 Tippbord

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 juli 2022

Läs mer om Riktlinjer