Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Träningshjälpmedel, träningscykel för säng

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • utföra fysisk aktivitet
     

Har förmåga att

  • genomföra träning enligt rekommendation/ordination

Behov av träningscykel för stol eller säng för att

  • bibehålla eller förbättra exempelvis rörlighet, cirkulation eller styrka.

Ska användas (frekvens)

  • minst tre gånger i veckan

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • likvärdig träning på annat sätt

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten upplever ökad rörlighet som leder till förbättrad ADL–förmåga.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

Grundprincipen är att endast ett träningshjälpmedel får förskrivas till vuxen patient. Men vid särskilda skäl; till exempel postoperativt, vid nyinsjuknande eller under en begränsad träningsperiod kan behov av olika träningshjälpmedel finnas. Förskrivning sker då efter samråd med hjälpmedelskonsulent.

Ingen avgift.

044803 Stationära cyklar för fysisk träning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer