Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Logoped

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • kommunicera via tal
     

Har förmåga att

  • använda fysiskt tangentbord
  • uttrycka sig via skrift

Behov av avancerad samtalsapparat med tangentbord för att

  • ersätta eller komplettera talad kommunikation

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten uttrycker via hjälpmedlet åsikter kring dagens nyheter.

Samtalsapparat med tangentbord förskrivs antingen utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel eller genom förskrivningsblankett om man har gått en förskrivarutbildning eller fått en genomgång med hjälpmedelskonsulent.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM.

Konsultationsblankett behövs vid förskrivning av vissa hjälpmedel (se respektive sortimentsöversikt) eller när du behöver hjälp med utprovning i ett ärende.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • se till att en logoped har gjort en tal- och språkbedömning

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Eventuellt batteribyte bekostas av patienten.

Nej.

222109 Samtalsapparat

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2021

Läs mer om Riktlinjer