Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • sitta
 • stå

 •  

Har förmåga att (gäller vuxna)

 • förflytta sig mellan olika platser i arbetsstolen
 • hantera stolens funktioner, exempelvis justera sitthöjd

Behov av arbetsstol för att

 • kunna utföra aktiviteter sittande
 • förflytta sig inomhus
 • kunna bromsa stolen vid förflyttning och/eller aktivitet
 • kunna göra lägesändring, exempelvis justera sitthöjd
   

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i veckan
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • förhöjningsdynor och kildynor
 • förhöjningsklossar
 • annan sittmöbel (ex karmstol, pall, kontorsstol)

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten gör i ordning smörgås till frukost varje morgon.

Patienten ritar i målarboken på bildlektionen.

Arbetsstol som ska användas på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.

Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

Arbetsstolen ska vara bromsad vid förflyttning i och ur stol.

180903 Stolar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer