Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hygienhjälpmedel.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • sätta sig på toalett
  • resa sig från toalett

Behov av armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toalett för att

  • få stöd vid uppresning

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patient gör toalettbesök självständigt.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM.

Konsultationsblankett behövs vid förskrivning av vissa hjälpmedel (se respektive sortimentsöversikt) eller när du behöver hjälp med utprovning i ett ärende.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, av hygieniska skäl och eftersom hjälpmedlet är fast installerat.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Ingen avgift.

 

091224 Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd som monteras på toaletten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer