Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bild gånghjälpmedel

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • förflytta sig mellan sittmöbler

Behov av gåstativ för att

  • få stöd vid gång
  • få stöd vid överflyttning

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttar sig självständigt in i badrummet för att gå på toaletten.

Vissa gåbord förskrivs endast utifrån förskrivarblankett till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

 

Gåbord med elfunktion kan endast förskrivas för att göra patienten självständig vid aktivitet.

 

Gåbord är inte riktningsstabila utan lämpar sig bäst för kortare gångsträcka eller överflyttning.

 

Ska endast används inomhus.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.

Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

120603 Gåstativ

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer