Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Gånghjälpmedel.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Att förskriva en rollator medför en engångskostnad för patienten på 250 kronor.
Patienten får en faktura efter cirka en månad som är märkt med ”Låneavgift för rollator som ägs av Region Örebro län”. Pengarna betalas inte tillbaka vid återlämning. Avgift tas ut för varje förskrivning. Vid förskrivning markerar du om debitering ska göras eller ej.

Barn och ungdomar under 20 år ska inte debiteras.

  • Har patienten en rollator sedan tidigare tas ingen ny avgift ut. Är behovet av rollator med droppställning tillfälligt behåller patienten sin ”vanliga” rollator under tiden och lämnar tillbaka rollatorn med droppställning när behovet upphört.
  • Har patienten ingen rollator sedan tidigare tas avgift ut. Om behovet av droppställning upphör, men behov av rollator kvarstår får ny rollator då skrivas ut utan avgift.

Undantag från debitering görs då en ny rollator förskrivs om rollatorn är trasig och behöver repareras eller då patienten behöver en droppställning på rollatorn.

Det finns en särskild rutin framtagen för förskrivning av rollator med droppställning.

Kontakt

Erika Nordin

Hjälpmedelskonsulent

Telefontider

tisdag, torsdag och fredag

08:00 - 08:45

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 mars 2022