Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Gånghjälpmedel.jpg

Förskrivarstöd

Låneavgift rollatorer

Att förskriva en rollator medför en engångskostnad för patienten på 250 kronor.
Patienten får en faktura efter cirka en månad som är märkt med ”Låneavgift för rollator som ägs av Region Örebro län”. Pengarna betalas inte tillbaka vid återlämning. Avgift tas ut för varje förskrivning. Vid förskrivning markerar du om debitering ska göras eller ej.

Barn och ungdomar under 20 år ska inte debiteras.

Låneavgift vid förskrivning av rollator med droppställning

• Har patienten en rollator sedan tidigare tas ingen ny avgift ut. Är behovet av rollator med
droppställning tillfälligt behåller patienten sin ”vanliga” rollator under tiden och lämnar tillbaka
rollatorn med droppställning när behovet upphört.
• Har patienten ingen rollator sedan tidigare tas avgift ut. Om behovet av droppställning
upphör, men behov av rollator kvarstår får ny rollator då skrivas ut utan avgift.

Tekniskt byte

Undantag från debitering görs då en ny rollator förskrivs om rollatorn är trasig och behöver repareras eller då patienten behöver en droppställning på rollatorn.

 

Kontakt

Erika Nordin

Hjälpmedelskonsulent

Telefontider

tisdag, torsdag och fredag

08:00 - 08:45

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 april 2021