Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Förskrivare har möjlighet att lagerföra ett antal artiklar på ett delförråd. 

Varje delförråd måste ha minst en ansvarig.

 

Artiklar som kan lager föras är

  • artiklar som är lagerförda på Centrum för hjälpmedel
  • ofta förekommande förskrivna hjälpmedel
  • artiklar/hjälpmedel som behöver kunna lämnas ut snabbt till patient

Vid nytt avtal kan sortimentet behöva bytas ut.

Flera personer kan vara kopplade till ett delförråd. För att få möjlighet att ha hjälpmedel på ett delförråd krävs det att minst en person är delförrådsanvarig. Vem som är ansvarig ska anmälas till CFH.

Att ha ansvar för ett delförråd innebär att du

  • föreslår vilka artiklar som ska lagerföras
  • ser över hur många av varje artiklel som ska lagerföras
  • kontrollerar saldon regelbundet
  • ansvarar för inrapportering av lagrets inventeringsresultat tre gånger per år

Du kan vara kopplad till ett eller flera delförråd. Anmälan om koppling, tillägg eller byte görs på blanketterna för webSESAMlicens.

Du kan enbart förskriva hjälpmedel från de lager du har en koppling till i webSESAM.

 

Ansökan om koppling till delförråd

Inventeringsdatum

2021 inventerar vi följande datum

  • 19 april
  • 6 september
  • 6 december

Lagerpåfyllnad

Om ni får lagerpåfyllnad till delförrådet på inventeringsdagen ska du fylla på lagret innan du inventerar.

Artiklar utan saldo

Om ett hjälpmedel finns med på inventeringsunderlaget men saknar saldo på lagret ska det redovisas som 0 på listan.

Artiklar som saknas på underlaget

Om ett hjälpmedel har saldo men saknas på inventeringsunderlaget ska saldot ändå rapporteras in. Skriv ner lager, artikelnummer och antal på ett dokument och bifoga inventeringsunderlagen.

Nedan finner du aktuella inventeringsunderlag. Alla hjälpmedel/artiklar som finns på lagret ska inventeras.

Kolumnen Ny artikel fylls i.

Fyll i inventeringsunderlagen på dator och skicka in dem via e-post till kundtjänst: hjalpmedel@regionorebrolan.se

 

Delförråd Delförrådsnummer
Individer Icke-individer
Rättspsykiatriska kliniken
Sköllergården
USÖ, Ortopedkliniken
USÖ, Reumatologiska mottagningen/avdelning 82  
Hallsbergs kommun
Karla vårdcentral
Neuro- och Rehabmottagningen/TENS
USÖ, Rehabkliniken
Hallsbergs vårdcentral
Haga/Eker
Rosenlund
USÖ, Fysioterapiavdelnigen, B-huset
Jeramiasgården  
Ölmbrogården
Varberga vårdcentral
Vivalla vårdcentral
Tybble vårdcentral
Nikolai
USÖ, Fysioterapiavdelningen, M-huset
Vesslan
USÖ, O-huset
Norrby
Olaus Petri vårdcentral
Tullhuset
Vivalla/Lundby
Skebäcksgården  
Skebäcks vårdcentral
Askersunds vårdcentral
Kumla kommun
Kumla vårdcentral
Haga vårdcentral/Capio Citykliniken
Askersunds kommun
Odensbackens vårdcentral
Askenäshemmet
Haga dagvård
Linden
Adolfsbergs vårdcentral
Ängens vårdcentral
Ängen  
USÖ, Logopedi och foniatri  
Karlslundsgården
Vintrosahemmet  
Rostahemmet
Vasa/Karla
Brickebackens vårdcentral
Lekebergs vårdcentral, Capio
Karlskoga lasarett
Laxå kommun
Brickegårdens vårdcentral
Pilgårdens vårdcentral
Letälvsgården/Degerfors kommun
Laxå vårdcentral
Baggängens vårdcentral
Karolina vårdcentral
Torpdalen/Karlskoga kommun
Lindesbergs lasarett, Arpetsteraputerna
Lindesbergs lasarett, Fysioterapeuterna
Hagby ängar/Nora kommun
Björkhaga/Hällefors kommun
Kopparbergs vårdcentral
Storå vårdcentral
Ekgården
Lindesbergs vårdcentral
Ljusnarsbergs kommun
Tallen
Hällefors vårdcentral
Grönbodahemmet
Ågården
Kullgatan
Nora vårdcentral
Freja vårdcentral
Tallåsen
Vuxenhabiliteringen
Trädgårdarna
Lindesbergs lasarett, Ortopeden
Tullbackagården

Vi skickar ut ett särskilt nyhetsbrev till dig som är delförrådsansvarig. Det kommer ut minst tre gånger per år.

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2021