Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Lager, hjälpmedel i delförråd

Förskrivare har möjlighet att lagerföra ett antal artiklar på ett delförråd. Varje delförråd har minst en ansvarig.

Lagerföring av artiklar på delförråd

Artiklar som kan lager föras är:

  • artiklar som är lagerförda på Centrum för hjälpmedel
  • ofta förekommande förskrivna hjälpmedel
  • artiklar/hjälpmedel som behöver kunna lämnas ut snabbt till patient

Förrådsansvarig

Att ha ansvar för ett delförråd innebär att du

  • föreslår vilka artiklar som ska lagerföras
  • ser över hur många av varje artiklel som ska lagerföras
  • kontrollerar saldon regelbundet
  • ansvarar för inrapportering av lagrets inventeringsresultat tre gånger per år

Ändring delförrådsansvarig

Här anmäler du en förändring gällande ansvar för ett delförråd

Koppling till delförråd

Du kan vara kopplad till ett eller flera delförråd. Anmälan om koppling, tillägg eller byte görs på blanketterna för webSESAMlicens.

Du kan enbart förskriva hjälpmedel från de lager du har en koppling till i webSESAM.

Inventering

Inventeringsdatum 2021
19 april
6 september
6 december

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 februari 2021