Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Infoikon. Illustration: Majsan Sundell

Illustration: Majsan Sundell

När du som förskrivare behöver hjälp av en hjälpmedelskonsulent och tekniker i ett patientärende skickar du in en konsultation. Vanligast är att vi bjuder in till besök tillsammans med patient på hjälpmedelscentralen. Där har vi tillgång till stora delar av det utprovningsbara sortimentet. 

Planering och avstämning

Ibland vill vi att du kommer cirka 15 minuter innan patientbesöket ska börja så att en avstämning och planering av besöket kan göras innan patienten tas emot. Saker som tas upp då är till exempel:

 • Hur kommunicerar vi med patienten?
 • Hur mår patienten idag?
 • Hur kommer eventuell förflyttning gå till och vem ansvarar för den?
 • Om tekniker är bokad, berättar vi om teknikers roll

Ett besök brukar se ut så här:

 • Hjälpmedelskonsulent välkomnar
 • Deltagare presenterar sig
 • Förskrivare och patient presenterar ärendet
 • Gemensam diskussion om lämpligt hjälpmedelsalternativ
 • Eventuell utprovning av hjälpmedel
 • Hjälpmedelskonsulent sammanfattar besöket
 • Förskrivare fyller i blanketten ”Vad bestämde vi idag?” som lämnas till patient
 • Gemensam planering av nästa steg
 • Tekniker planerar sitt eventuella fortsatta arbete inför nästa besök
 • Förskrivare, hjälpmedelskonsulent och eventuellt tekniker utvärderar besöket

 

Förändringar kring besök på grund av Coronapandemin

Centrum för hjälpmedel följer Region Örebro läns rekommendationer gällande Covid-19. Vårt sätt att arbeta kan förändras.

Vi erbjuder alla tid för besök, även om patienten tillhör en eller flera riskgrupper. Men kan ärendet skjutas upp en tid, utan att det medför en betydande försämring för patienten, rekommenderar vi dig att avvakta med att skicka in ett ärende.

Vi följer de lokala rekommendationerna och önskar att de som besöker oss bär munskydd. 

Kan besöket genomföras på annat sätt?

 • på distans, via videolänk
 • anpassat hjälpmedel skickas ut för inprovning av förskrivare hos patient
 • personal från CFH och förskrivare träffas för mekning och förinställning av hjälpmedel innan inprovning görs av förskrivare hos patient
 • besök på CFH

Leverans av hjälpmedel sker vanligtvis till förskrivarens adress. I turbilslistan nedan ser du vilka dagar du får leverans.

Vid vissa brådskande ärenden, där hjälpmedel finns i lager, kan du efter överenskommelse med kundtjänst hämta hjälpmedel på Centrum för hjälpmedel.

Transport vid reparation

Många patienter ordnar själva med transporten till oss vid sin avtalade reparationstid. I det fall det inte är möjligt bokas transport genom kundtjänst.

Transport i samband med reparation kostar inget. Men patienten får betala en serviceavgift för reparationsarbetet.

 

Retur av hjälpmedel

Hjälpmedel kan lämnas in direkt till oss av patient. När det inte är möjligt hämtar vi hjälpmedel på våra utlämningsställen.

Hjälpmedel som lämnas tillbaka till Centrum för hjälpmedel ska vara rengjorda. Vi transporterar utgående och ingående gods i samma lastbil.

Madrasser returtas enligt särskild rutin. Läs mer om det under Hjälpmedelsöveriskt, Madrasser.

 

lastbil.png

Det vanligaste är att patienten själv lämnar tillbaka de hjälpmedel som lånats. När det inte är möjligt hämtar vi in hjälpmedel på våra utlämningsställen samt på privatadresser. Fyll i formuläret nedan för en beställning av hämtning.

Hjälpmedel som ska hämtas

För att underlätta hantering och säkerställa att hjälpmedel som skickas i retur till oss hamnar hos rätt mottagare har vi tagit fram olika retursedlar. 

Den vanliga vita retursedeln kan du själv skriva ut. Övriga retursedlar beställer du genom kundtjänst.

Vit retursedel

Används vid vanlig retur av hjälpmedel.

Blå retursedel

Används då hjälpmedlet ska till specifik person på CFH.

Grön retursedel

Används då hjälpmedlet är oanvänt då det skickas tillbaka.

Röd retursedel

Används då ett hjälpmedel skickas in för reparation. Ska vara uppmärkt med aktuellt arbetsordenummer.

Orange retursedel

Används då hjälpmedlet är inblandat i ett reklamations- eller avvikelseärende.

 

 

Hemtransport av inkontinenshjälpmedel

För personer i enskilt boende distribueras inkontinenshjälpmedlen hem mot en transportkostnad av 400 kr för 6 hemtransporter under ett år. Leveranser utöver detta kostar 400 kr per transport.

Inkontinenshjälpmedel kan även hämtas ut på Centrum för hjälpmedel.

 

Hemtransport övriga hjälpmedel

Vissa hjälpmedel kan transporteras till patientens adress. Det kostar 200 kr per tillfälle (ej per hjälpmedel) och faktureras av oss cirka 1 månad efter transporten.

 • Arbetsstol
 • Badlyft
 • Fristående toaförhöjning
 • Gåbord
 • Gåstol
 • Helramp
 • Hygienstol med drivhjul
 • Manupeder/Motomeder
 • Rollatorer RA- eller gåbordsöverdel
 • Rullstol
 • Ståstöd
 • Sulky
 • Sängryggstöd
 • Tippbräda

Felanmälan.jpg

Centrum för hjälpmedel utför service och reparationer på hjälpmedel som ägs av Region Örebro län.

Du kan hjälpa en patient att göra en felanmälan på flera sätt:

 • genom att kontakta kundtjänst
 • genom att göra en felanmälan i webSESAM
 • i vår app. I appen kan du bifoga en bild på det som behöver åtgärdas. Du laddar ner appen genom att söka efter "felanmälan hjälpmedel" i mobilens appbutik.

Patienten kan själv också göra en felanmälan vis "dina e-tjänster" på 1177.se

 

Avgift tas ut vid service, reparation eller installation.

Det gäller vid:

 • patientbesök hos tekniker
 • när hjälpmedlet hämtas av/lämnas in till Centrum för hjälpmedel för service, reparation eller installation
 • när du som förskrivare byter ut ett eller flera drivhjul vid punktering eller byte till massiva däck på manuell rullstol

Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen serviceavgift.

Ingår ej i högkostnadsskyddet.

En del patienter har ingen möjlighet att själv, eller med hjälp av annan, ta sig till CFH för att få en punktering lagad. Då kan du som förskrivare hjälpa patienten genom att förskriva ett nytt drivhjul i webSESAM. För bytet ska patienten betala en serviceavgift.

Så här gör du

1. Tala om för patienten att lagningen/bytet innebär en kostnad. Kostnaden är per tillfälle, inte per hjul.

2. Logga in på WebSESAM och titta på patientens hjälpmedelsbild. Där syns artikelnummer på de drivhjul som är kopplade som komponenter på den manuella rullstolen. Alternativt titta i rullstolens orderguide för att hitta rätt artikelnummer.

3. Lägg en förskrivning. Förskrivningen ska innehålla artikelnummer för både hjul och serviceavgift.

4. Hjulet/hjulen som ska repareras/bytas skickas i retur med Turbilen till CFH.

5. Faktura skickas per post till patienten.

Artikelnummer Benämning Pris
59849 Avgift för service, installation och reparation 100 kronor

Rollatorservice

Stängt tills vidare på grund av Covid-19

Enklare rullstolsservice

Stängt tills vidare på grund av Covid-19

Om ett hjälpmedel går sönder på en lördag, söndag eller helgdag och patienten inte klarar nedanstående aktiviteter i hemmet:

 • självständig förflyttning för att kunna äta, ta sig till och från sängen eller klara toalettbesök
 • lägesförändring i rullstol eller med elsängryggstöd i säng

Jourhavande tekniker hjälper också till vid fel på EP-larmsövervakning.

 

Jourhavande tekniker

10.00 - 14.00 lördag, söndag eller helgdag

Digitala produkter inom kognition och kommunikation

Några av våra hjälpmedel är inte fysiska utan digitala produkter. Dessa digitala produkter har licenser eller aktiveringskoder. Förskrivare får information om leverans via e-post. Licensnycklar och aktiveringskoder lagras på individen i webSesam. Du kan läsa mer om förskrivning av digitala produkter nedan. 

Tidsbegränsade licenser

Kognition

Produkter inom kognition har en grundlicens som gäller i 3 år. Licensen kan återanvändas och kan därför vara giltig en kortare tid hos patient. Licensens utgångsdatum går att se i hårdvaran den är installerad i.

Patienten får en notis om att licensen kommer att gå ut 3 månader, 3 veckor och 3 dagar innan licensen går ut. 

Kommunikation 

Det finns en produkt inom kommunikationsområdet som är tidsbegränad – Widgit Online. Den förskrivs för 3 år. Licensens utgångsdatum går att se under Inställningar – Abonnemang när man är inloggad på sitt konto.

Förlängning av licens

Kognition

Vid förlängning av kognitiv produkt fyller förskrivare i blankett Förskrivning av kognitiva hjälpmedel, digitala licenser och skickar den till Centrum för hjälpmedel. Hjälpmedelskonsulent meddelar förskrivare när licensen är förlängd. Handläggningstiden är cirka en vecka.

Kommunikation

När abonnemanget för Widgit Online går ut lägger förskrivare en ny beställning på Widgit Online i webSesam. Med den nya aktiveringskoden aktiveras samma konto som använts tidigare. Ett Widgit Online-konto kan ligga vilande i som längst två år utan att material försvinner.

Retur av licens

När ett hjälpmedel inte längre behövs ska det lämnas tillbaka, detta gäller även digitala produkter. Ta kontakt med kundtjänst på Centrum för hjälpmedel när en digital produkt ska returtas. 

När det finns medicinska skäl, där utredning och utprovning visar att det upphandlade sortimentet inte tillgodoser patientens hjälpmedelsbehov, kan en särskild förskrivning göras. En förskrivning skickas in där avsnittet om särskild dispensansökan fylls i. I ansökan ska den medicinska orsaken framgå. 

Kontinenssamordnare bedömer ansökan utifrån ett patient- och samhällsekonomiskt perspektiv och godkänner eller avslår ansökan.

Gömda och andra personer som saknar tillstånd att vistas i landet ska få sjukvård och tandvård som inte kan vänta, till samma patientavgifter som asylsökande. Det samma gäller för hjälpmedel.

Förskrivning till asylsökande

Förskrivning görs genom pappersförskrivning. Patientens LMA-kortsnummer anges på förskrivningsblanketten.

Saknas delar av personuppgifterna sker föskrivning genom telefonkontakt med Centrum för hjälpmedels kundtjänst. Patienten kan då inte läggas upp som hjälpmedelsanvändare i webSESAM eller LMN. Hjälpmedlen förskrivs på aktuellt delförråd istället.

Förskrivning vid skyddad identitet och till gömda eller papperslösa patienter

Förskrivning sker genom telefonkontakt med Centrum för hjälpmedels kundtjänst. Patienten kan inte läggas upp som hjälpmedelsanvändare i webSESAM eller LMN. Hjälpmedlen förskrivs på aktuellt delförråd istället.

Innan du förskriver hjälpmedel till patient som bor i annan region behöver du tänka på följande:

 • Hemregionen faktureras alltid för de hjälpmedel som förskrivs.
 • Hjälpmedel som fordrar avancerad service och underhåll ska förskrivas av hemregionen. Detta gäller även de hjälpmedel som kräver installation, som måste anpassas med hänsyn till berörd persons bostadsförhållanden eller vardagliga miljö i övrigt.
 • Oavsett värdet på hjälpmedel ägs de av hemregionen.

Kontakt med hemregion

I de fall hjälpmedel, inklusive tillbehör, till en utomlänspatient beräknas överstiga 10 000 kr ska förskrivningen ske i samråd med hjälpmedelsverksamheten i hemregionen.

Blir kostnaden lägre än 10 000 kr måste inte kontakt tas för godkännande av hjälpmedelsverksamheten på patinetens hemort.

Faktureringsadress

Eftersom förskrivningen innebär att hemregionen ska faktureras är det viktigt att uppgifter om faktureringsadress och Referens-id fyllas i på förskrivningsblanketen.

Enkla hjälpmedel är egenansvarsprodukter som du som förskrivare eller någon annan inom vården kan rekommendera till en patient. Egenvårdsprodukter bekostas inte av regionen eller kommunen. Egenvårdsprodukter kan finnas att köpa på den öppna marknaden men några produkter kan också säljas till patienten. Patienten bedömer själv nyttan av hjälpmedlet utifrån dina råd och rekommendationer.

Genom Centrum för hjälpmedel kan du ha tillgång till flera olika enklare hjälpmedel på det lager/förråd som du har tillgång till i din tjänst.

Förhöjande dynor och kildynor säljs genom förskrivning. Läs mer under avsnittet Försäljning av förhöjande dynor och kildynor på Informationsbanken.

Förhöjande dynor och kildynor har tagits bort från det subventionerade hjälpmedelssortimentet. För att säkerställa närhet och tillgång i hela länet tillhandahålls produkterna för försäljning genom förskrivning.

Dynorna kan lagerflyttas till förråd om det finns en önskan att kunna prova olika
modeller och höjder på dynorna innan förskrivning. Det är först vid förskrivning som en faktura utgår till patienten.

Ångerrätt

Patienten har 14 dagars ångerrätt från den dagen patienten tar emot dynan. För att kunna nyttja ångerrätten ska dynan vara i oanvänt skick. Information med retursedel medföljer varje dyna vid leverans.

Det finns regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som medtas vid flytt inom Sverige. Du kan läsa dem här på Sveriges kommuner och regioners (SKRs) hemsida.

Övertagande av hjälpmedel vid flytt

Förfrågan om övertagande ska skickas från den huvudman patienten lämnar. Mottagande huvudman har sedan 60 dagar på sig att avgöra om man vill överta patientens hjälpmedel eller inte.

Vid flytt ska man eftersträva att patienten inte blir utan hjälpmedel. Specialanpassade hjälpmedel bör i möjligaste mån medtas.

Det är en fördel om flyttärendet är grundat på överrapportering och kontakt mellan förskrivare på respektive ort.

Fast installerade hjälpmedel omfattas inte av flyttrutinen då det förutsätts att dessa ej tas med vid flytt. 

Om du som förskrivare blir kontaktad av en patient som berättar att den ska flytta gör du så här:

 1. Stäm av med patienten vilka hjälpmedel hen önskar ta med sig. Använd hjälpmedelslistan i Websesam som underlag
 2. Fyll i önskade hjälpmedel på blanketten "Hjälpmedelslista" och skicka den till: Centrum för hjälpmedel, Ekonomiavdelningen, Box 1613, 701 16 Örebro
 3. De hjälpmedel patienten inte önskar ta med sig lämnas i retur
 4. Centrum för hjälpmedel återkopplar till dig vilka hjälpmedel som mottagande huvudman vill ta över
 5. Kontakta förskrivare i mottagande län för överrapportering

 

Kontakt

Lars Kälvemark

Hjälpmedelskonsulent i kundtjänst

Centrum för hjälpmedel skickar ut två Nyhetsbrev med lite olika inriktning. Det ena riktar sig till dig som förskriver inkontinenshjälpmedel, madrasser och kompressionsstrumpor och det andra till dig som bland annat förskriver hjälpmedel för rörelse, kommunikation och kognition.

Vi skickar också ut särskilda nyhetsbrev till dig som är delförrådsansvarig. De nyhtesbreven finns på sidan för Lager, hjälpmedel i delförråd.

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 maj 2021