Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Grundprincipen vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län är att ett hjälpmedel förskrivs för att tillgodose ett behov eller göra det möjligt att utföra en aktivitet. Om enbart ett hjälpmedel är otillräckligt för att möjliggöra en specifik aktivitet, kan undantag göras av särskilda skäl, och ytterligare ett hjälpmedel med samma funktion förskrivas.

För mer information se respektive produktgrupp på vår hemsida under Riktlinjer och regelverk.

I de fall då en leverantörs sortiment inte motsvarar individens behov kan tekniker på Centrum för hjälpmedel skräddarsy hjälpmedlet, göra en så kallad specialanpassning. Det är du som förskrivare som ska starta ett specialanpassningsärende.

Ärendegång

  1. Fyll i en anvisningsblankett och skicka in den till Centrum för hjälpmedel
  2. Tekniker går igenom anvisningen och gör en specialanpassning utifrån den. En riskanalys görs på specialanpassningen.
  3. Specialanpassning och dokumentation levereras till förskrivare för inprovning.
  4. Blir specialanpassningen bra ska den godkännas genom förskrivarens underskrift på dokumentationen.
  5. Den undertecknade anvisningen skickas tillbaka till Centrum för hjälpmedel för arkivering i patientjournal.

Det finns flera olika blanketter; en standard och flera förenklade. De föranklade blanketterna är delvis förifyllda och är framtagna för vanligt förekommande specialanpassningar.

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2021