Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

Behov av rollator med RA- eller gåbordsöverdel för att

  • få stöd eller avlastning vid gång
     

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • rollator
  • annat gånghjälpmedel

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten går till affär i närområdet.

Hjälpmedlet kan vara svårt att fälla ihop för att transporteras i bil.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.

Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

120612 Gåbord

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer