Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • klara sin personliga hygien

I kombination med stora svårigheter att

  • sitta utan stöd

Person som har formgjuten sits som sitt ordinarie förflyttningshjälpmedel och som har behov av hygiensits med formgjuten sits för

  • positionering i sittande
  • att minska smärta
  • att klara av sina toalettbesök
  • att duscha

 

Ska användas (frekvens)

  • dagligen vid toalettbesök alternativ flera gånger i veckan vid duschning

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • andra hygiensitsar och hygiensits med modulärt sittsystem

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten klarar av att på ett smärtfritt och säkert sätt duscha tre dagar i veckan.

Förskrivning av hygiensits med formgjuten sits kräver att patienten har en formgjuten sits som sitt ordinarie förflyttningshjälpmedel. (Undantag barn.)

En hygiensits blir tajt om kroppen och kan försvåra åtkomst för rengöring av kroppen.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • utbilda nätverket gällande isättning, skötsel och användning
  • regelbunden uppföljning

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej

Undantag görs för barn om hjälpmedlet ska flyttas mellan olika platser och kräver extra transport. Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

Användning av bälte och sele enligt instruktion.

180939 Modullära sittsystem

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer