Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Formgjuten sits beskuren, mindre storlek.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • klara sin personliga hygien

I kombination med stora svårigheter att

  • sitta utan stöd

Person som har formgjuten sits som sitt ordinarie förflyttningshjälpmedel och som har behov av hygiensits med formgjuten sits för

  • positionering i sittande
  • att minska smärta
  • att klara av sina toalettbesök
  • att duscha

 

Ska användas (frekvens)

  • dagligen vid toalettbesök alternativ flera gånger i veckan vid duschning

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • andra hygiensitsar och hygiensits med modulärt sittsystem

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten klarar av att på ett smärtfritt och säkert sätt duscha tre dagar i veckan.

Förskrivning av hygiensits med formgjuten sits kräver att patienten har en formgjuten sits som sitt ordinarie förflyttningshjälpmedel. (Undantag barn.)

En hygiensits blir tajt om kroppen och kan försvåra åtkomst för rengöring av kroppen.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • utbilda nätverket gällande isättning, skötsel och användning
  • regelbunden uppföljning

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej

Undantag görs för barn om hjälpmedlet ska flyttas mellan olika platser och kräver extra transport. Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Användning av bälte och sele enligt instruktion.

180939 Modullära sittsystem

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 januari 2022

Läs mer om Riktlinjer