Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • förflyttas utomhus
   

I kombination med svårighet att

 • sitta i sulky som inte har specifika anpassningsmöjligheter

Behov av enkel sulky för att

 • bli körd av annan person utomhus
 • komplettera gångförmågan
   

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i veckan
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • sulkys på öppna marknaden

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttas till och från förskolan.

Enkel tvillingvagn kan förskrivas till mindre barn med höftluxation och ortos eller gips.

 

Det är många gånger ett stort steg att gå från en sulky till en rullstol. Förbered i god tid.

 

Centrum för hjälpmedel tillhandahåller inte terrängvagn eller joggingvagn.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Tillbehör som exempelvis åkpåse och regnskydd är egenansvar och bekostas av patienten.

Nej.

Sulkys har en max brukarvikt. Beakta detta vid förskrivning och uppföljning.

Ingen avgift.

 

122707 Liggvagnar och paraplyvagnar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer