Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • förflyttas utomhus
   

I kombination med svårighet att

 • sitta i sulky som inte har specifika anpassningsmöjligheter

Behov av enkel sulky för att

 • bli körd av annan person utomhus
 • komplettera gångförmågan
   

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i veckan
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • sulkys på öppna marknaden

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttas till och från förskolan.

Enkel tvillingvagn kan förskrivas till mindre barn med höftluxation och ortos eller gips.

 

Det är många gånger ett stort steg att gå från en sulky till en rullstol. Förbered i god tid.

 

Centrum för hjälpmedel tillhandahåller inte terrängvagn eller joggingvagn.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

 

Tillbehör som exempelvis åkpåse och regnskydd är egenansvar och bekostas av patienten.

Nej.

Sulkys har en max brukarvikt. Beakta detta vid förskrivning och uppföljning.

Ingen avgift.

 

122707 Liggvagnar och paraplyvagnar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer