Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Drivaggregat - att köra själv, bild

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • köra sin manuella rullstol
   

Har förmåga att

 • framföra rullstol med drivaggregat på ett säkert sätt

Behov av drivaggregat för att

 • förflytta sig självständigt inomhus och utomhus eller enbart utomhus
   

I kombination med att

 • kompensera exempelvis nedsatt kraft eller funktion i hand och arm
 • minska smärta som annars hindrar utförandet betydligt
   

Ska användas (frekvens)

 • dagligen
   

Omgivningsfaktorer:

 • förvaring ska vara ordnad
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • eldriven rullstol

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten orkar förflytta sig mellan de olika föreläsningssalarna på universitetet.

Drivaggregat förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel

 

Beroende på typ av drivaggregat kan rullstolens köregenskaper försämras, när drivaggregatet är urkopplat. Rullstolen blir betydligt tyngre med drivaggregat.

 

Stol försedd med drivaggregat har inte samma framkomlighet, hastighet, körsträcka och körkomfort som en eldriven rullstol.

 

Manuell rullstol med drivaggregat ska ersätta gångförmågan, inte bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer. Gånghastighet är ungefär fyra till sex kilometer i timmen.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • i bedömning ta ställning till om drivaggregat ska ersätta eldriven rullstol. I undantagsfall kan drivaggregat bli ett komplement till eldriven rullstol. Då ska kostnad, nytta och mervärde av förskrivningen analyseras. Förutsatt att båda hjälpmedlen används dagligen.
 • körträna med patienten, tills god körteknik har uppnåtts, i den miljö som drivaggregatet ska användas.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

Patient ska efter körträning klara att köra i skiftande miljöer; lutande plan och olika underlag.

122409 Drivaggregat för manuella stolar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer