Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Illustration: Majsan Sundell

 

Drivaggregat ger motorstöd till manuella rullstolar och delas upp i två produktområden; de som patienten själv kör och de som används av närstående för att köra patienten med.

Nedan kan du läsa mer om de olika modellerna.

Illustration: Majsan Sundell

Förskrivarstöd

Det finns 4 olika modeller av drivaggregat – att köra själv. Gemensamt är att aggregaten monteras på en manuell rullstol vilket gör att den manuella rullstolen ibland eller alltid kan framföras med hjälp av el. Se sortimentsöversikt drivaggregat för att se vilka olika produkter det finns av de olika modellerna.

Drivaggregat jämfört med elrullstol

Alla drivaggregat ger en mer stötig gång jämfört med elrullstol eftersom den manuella rullstolen inte har någon stötdämpning. De har inte heller samma framkomlighet, går inte lika fort och inte lika långt som eldriven rullstol. Elrullstol ska därför alltid uteslutas innan man går vidare med utprovning av drivaggregat. Läs mer i riktlinjer och kriterier för drivaggregat.

Skillnader på drivaggregat

Nedan visas en översikt över de fyra modellerna för att visa på skillnaderna mellan dem.

Illustration: Majsan Sundell

 

Förskrivare provar numera själva ut drivaggregat av påskjutsmodell. Behovsbedömning görs utifrån gällande riktlinjer och kriterier. Om underlag finns för förskrivning skickas en särskilt framtagen förskrivningsblankett in till CFH. 

Hjälpmedelskonsulent lägger förskrivningen. Efter montering skickas hjälpmedlen till förskrivaren som sedan körtränar tillsammans med närstående.

Förskrivarstöd

Behovsbedömning

Som ett stöd vid bedömningen kan förskrivaren be att få ett läkarutlåtande gällande den närståendes funktionsnedsättning. Läkarutlåtandet ska inte bifogas förskrivningsblanketten utan är enbart ett stöd vid bedömningen.

Kontakter

Drivaggregat - att köra själv

Pernilla Hedlund

Hjälpmedelskonsulent

Drivaggregat - att bli körd

Charlotte Carling

Hjälpmedelskonsulent

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 juni 2022