Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Illustration drivaggregat flera modeller

Illustration: Majsan Sundell

 

Drivaggregat ger motorstöd till manuella rullstolar och delas upp i två produktområden; de som patienten själv kör och de som används av närstående för att köra patienten med.

Nedan kan du läsa mer om de olika modellerna.

 

Bild drivaggregat att köra själv

Illustration: Majsan Sundell

Bild drivaggregat att bli körd

Illustration: Majsan Sundell

 

Förskrivare provar numera själva ut divaggregat av påskjutsmodell. Behovsbedömning görs utifrån gällande riktlinjer och kriterier. Om underlag finns för förskrivning skickas en särskilt framtagen förskrivningsblankett in till CFH. Aktuellt läkarintyg på den närståendes funktionsnedsättning bifofas förskrivningen.

Hjälpmedelskonsulent lägger förskrvningen. Efter montering skickas hjälpmedlen till förskrivaren som sedan körtränar tillsammans med närstående.

Filmer finns som ett stöd vid utprovning och körträning.

Blanketterna finns nedan under Förskrivarstöd.

Kontakter

Ulla-Clara Hammarlund

Hjälpmedelskonsulent

Charlotte Carling

Hjälpmedelskonsulent

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2021