Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bild föräldrahjälpmedel

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • gå, helt eller delvis
 • stå
   

I kombination med svårighet att

 • förflytta sig själv och sitt barn eller barnbarn
   

Har förmåga att

 • köra manuell rullstol eller elrullstol i olika miljöer och på olika underlag
 • köra barnstol i bostaden
 • hantera manöverdosa

Behov av föräldrahjälpmedel för att

 • förflytta sig själv och barnet inomhus eller utomhus
 • förflytta barnet mellan olika rum i bostaden
 • lyfta barnet i och ur säng
 • byta blöja eller kläder på barnet
   

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i veckan
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • andra föräldraprodukter eller egenvårdsprodukter på öppna marknaden

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttar sig själv och barnet till köket för att äta lunch.

Vissa föräldrahjälpmedel förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

 

Tätare uppföljning krävs eftersom barn växer.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov eller om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.

Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

Under graviditet och småbarnsår behöver balanseringen på patientens manuella rullstol ses över.

122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

180939 Modulära sittsystem

181210 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer