Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kommunikation.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Synpedagog för alternativ telefoni vid Centrum för hjälpmedel

Person med dövblindhet som medför svårigheter att

 • se text och grafik på bildskärm till dator
   

I kombination med

 • användning av alternativ telefoni
   

Har förmåga att

 • höra till viss del

Behov av talsyntes för att

 • tillgodogöra sig text på dator

 

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i månaden
   

Omgivningsfaktorer:

 • fungerande enhet för alternativ telefoni

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten navigerar i programmets menyer med stöd av talsyntes.

Riktlinjen gäller endast för personer med dövblindhet som ska använda alternativ telefoni. För övriga synhjälpmedel, se Syncentralens sortiment.

 

Vid behov kan högtalare förskrivas.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

223907 Talsyntes

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 maj 2021

Läs mer om Riktlinjer