Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • sätta sig
  • resa sig
     

I kombination med svårighet att

  • förflytta sig till toaletten i tid
     

Har förmåga att

  • förflytta sig till och från toalettstolsförhöjningen

Behov av fristående toalettstolsförhöjning för att

  • klara av sina toalettbesök

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten gör toalettbesök självständigt nattetid.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, av hygieniska skäl och om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.

Stabilitet vid förflyttningar, tipprisk finns.

Ingen avgift.

 

091212 Toalettstolsförhöjningar, fristående

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021

Läs mer om Riktlinjer