Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Illustration: Majsan Sundell

 

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • sätta sig
  • resa sig
     

I kombination med svårighet att

  • förflytta sig till toaletten i tid
     

Har förmåga att

  • förflytta sig till och från toalettstolsförhöjningen

Behov av fristående toalettstolsförhöjning för att

  • klara av sina toalettbesök

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten gör toalettbesök självständigt nattetid.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, av hygieniska skäl och om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Stabilitet vid förflyttningar, tipprisk finns.

Ingen avgift.

 

091212 Toalettstolsförhöjningar, fristående

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer