Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Inkontinens absorberande.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Läkare

Sjuksköterska

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Barnmorska

Distriktssköterska

Uroterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför

  • ofrivilligt avföringsläckage

Behov av absorberande inlägg för att

  • förhindra läckage
     

Innan förskrivning ska

  • läckagemätning exempelvis via tarmdagbok genomföras

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten deltar i gruppaktiviteter utan oro för läckage och lukt.

Vissa skydd innehåller ett kolfilter som eliminerar lukt i 3-5 timmar.

 

Triangelformade skydd som är avsedda att användas vid urinläckage kan med fördel även användas vid avföringsläckage. Man vänder då skydden och sätter det vid stjärten istället.

 

Absorberande skydd med fästremsa fixeras med egen väl åtsittande underbyxa. Om egen underbyxa inte ger tillräckligt god fixering kan fixeringsbyxa förskrivas.

 

Skydden används ett åt gången.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivning av förbrukningsartiklar och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas och skötas.

Ta kontakt med förskrivaren om problem uppstår eller om behovet förändras.

Ja, utgångspunkten är att patientens behov för tre månader förskrivs.

093033 Engångsprodukter vid avföringsinkontinens för vuxna

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer