Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  •  klara sin personliga hygien sittande utan stöd

Behov av hygienstol för att

  • sitta på toaletten
  • sitta och duscha
  • sitta vid handfat och sköta sin personliga hygien

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patient klarar att sitta på toaletten själv.

Vissa mobila hygienstolar förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, av hygieniska skäl och om hjälpmedlet ska flyttas mellan olika platser och kräver extra transport.

Lämna aldrig barn och ungdomar utan uppsikt på hygienstol.

Ingen avgift

 

091203 Flyttbara toalettstolar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer