Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Röst och talhjälpmedel.jpg

Logoped

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter med

  • talflyt

Behov av talflytshjälpmedel för att

  • minska stamningsproblem eller skenande tal
     

I kombination med

  • att Delayed Auditory Feedback (DAF) har provats och visat ha effekt
     

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt

  • konsumentappar för DAF

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten talar med förbättrat flyt vid telefonsamtal.

Vissa talflytshjälpmedel förskrivs utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

 

Eventuellt batteribyte bekostas av patienten.

Nej.

222109 Samtalsapparat

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021

Läs mer om Riktlinjer