Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kommunikation.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Att underlätta för kommunikation kan handla om att spela upp förinspelade meddelanden eller att peka på bokstäver eller bilder. Det finns också avancerade lösningar som talande datorer. Under kommunikation ingår även stöd för att kunna läsa och skriva, samt att förstärka en svag röst eller minska stamning. Kommunikationshjälpmedlen är uppdelade i olika kategorier som beskrivs nedan.

Samtalsapparat - ikon.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Samtalsapparater kan användas av den som har svårt att prata. Det kan vara på grund av svårigheter med att producera tal eller svårigheter att formulera sig eller förstå vad andra säger.

Förskrivarstöd

Information om samtalsapparater

Här finns informationsblad till samtalsapparater. De innehåller en beskrivning, hantering, syfte och förslag till introduktion av hjälpmedel. 

Instruktionsfilm

Filmikon.png

Du som förskriver kommunikationshjälpmedel kan här ta del av instruktionsfilmer. Du kan välja att se alla steg på en gång eller välja ett kapitel i taget.

Det finns två olika tillvägagångssätt vid förskrivning/utprovning av Widgitplatta.

  1. Förskrivning genom utprovning tillsammans med hjälpmedelskonsulent; en konsultation skickas till CFH
  2. Förskrivning genom så kallad pappersförskrivning; för dig som fått tilldelad förskrivningsrätt efter avslutad utbildning/introduktion tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

 

Här finns information till dig som får förskriva Widgitplatta utan kontakt med konsulent.

Programvaror samspel.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Program och appar för kommunikation till dator eller surfplatta/telefon. De används som alternativt uttryckssätt till tal och/eller för att underlätta skrivande vid nedsatt rörelseförmåga.

Förskrivarstöd

Bildsymboler och bokstäver kan användas som stöd för att prata och förstå talat språk, eller vid behov av struktur och tydliggörande i vardagliga aktiviteter. Med programvarorna kan man bland annat tillverka pekkartor, scheman, instruktioner, sociala berättelser eller skriva ut enskilda bilder.

Läs- och skrivhjälpmedel.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Läs- och skrivhjälpmedel är program som kan hjälpa användaren att förstå det som läses och att formulera sig i skrift.

Förskrivarstöd

Vem får låna ett läs- och skrivhjälpmedel?

Person som har funktionsnedsättning som medför svårigheter att läs och skriva kan få låna läs- och skrivstödjande programvaror till egen dator.

Hjälpmedel som behövs för att klara skolarbete (oavsett utbildningsform) är inte inom regionens ansvar, utan det ansvarar skolan för.

Hjälpmedel som behövs för att klara sitt arbete är inte inom regionens ansvar, utan det ansvarar arbetsgivare för.

Röst och talhjälpmedel.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Rösthjälpmedel kan användas av den som har svårt att göra sig hörd för att rösten är viskande, hes eller alltför svag. Talflytshjälpmedel kan hjälpa den som har svårt att få till ett lagom flyt vid tal, t.ex. stamning.

Förskrivarstöd

Hjälpmedel för andra röst- och talsvårigheter 

Vid talsvårigheter, såsom sluddrigt eller otydligt tal, eller total avsaknad av tal bör man istället välja en samtalsapparat med tangentbord. För mer information, se sortimentsöversikten för samtalsapparater.
Det finns också appar till surfplatta och telefon med liknande funktion. För mer information, se sortimentsöversikten för programvaror och appar för närkommunikation.

funkaforum logotype 450px clear small.png

Vill du få tips och hjälp att hitta lösningar på hur konsumentprodukter eller hur en smartphone kan användas som stöd i vardagen. Välkommen till Funkaforum, öppet utvalda onsdagar! Läs mer på Funkaforum.

När? Varannan onsdag, ojämna veckor. 

Var? Centrum för hjälpmedel, entré 3, Propellervägen 14 Örebro

 

Funkaforum on the road!

Den 18 april var vi i Lindesberg. Vill du att vi kommer till din kommun? Kontakta oss då på funkaforum@regionorebrolan.se

Kontakter

Caroline Evald

Hjälpmedelskonsulent

Susanna Wennerfeldt

Hjälpmedelskonsulent

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 maj 2024