Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Logoped

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • skapa tillräcklig röstvolym vid talad kommunikation

Behov av röstförstärkare för att

  • förstärka röstvolym

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten gör sig hörd vid samtal i bilen.

Hjälpmedlet höjer endast röstvolym. Det kan inte förtydliga ett sluddrigt tal.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

220906 Röstförstärkare för personligt bruk

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer