Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • variera sittställning
     

I kombination med

  • användning av rullstol för förflyttning

Behov av tryckavlastande dyna för att

  • avlasta genom att fördela tryck på så stor understödsyta som möjligt
  • få viss positionering av bäcken och lår
  • minska risken att utveckla trycksår
     

Ska användas (frekvens)

  • dagligen

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten har ingen rodnad på huden efter en dags sittande.

Dynorna är avsedda att användas i rullstol.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

Restriktioner vid användning...

Ingen avgift.

 

181006 Sittdynor och underlägg

043303 Sittdynor och underlägg för att bevara hud och vävnad intakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer