Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förskrivare med personlig förskrivningsrätt i Region Örebro län:

Sjuksköterska på Neuro och rehabmedicinska kliniken

Sjuksköterska på Barn- och ungdomshabiliteringen

Stomiterapeut vid Kirurgiska kliniken

Person från tre års ålder med funktionsnedsättning som medför

  • dysfunktionell tarmtömning
  • avföringsläckage

Behov av tarmsköljningshjälpmedel för att

  • normalisera eller förbättra tarmtömningsmönster
  • minska avföringsläckage
     

Innan förskrivning ska

  • patienten genomgått utredning för analinkontinens

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten får ett förbättrat tarmtömningsmönster.

Utprovning av rätt storlek krävs för att uppnå önskad effekt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivning av förbrukningsartiklar och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • se till att skriftlig läkarordination finns där rätt handhavande och antal sköljningar per period framgå
  • patienten ges skriftlig och muntlig information
  • genomföra uppföljning av funktion och komfort var tredje månad samt dokumentera detta i patientens journal

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas och skötas.

Ta kontakt med förskrivaren om problem uppstår eller om behovet förändras.

Ja, utgångspunkten är att patientens behov för tre månader förskrivs.

099003 Hjälpmedel för tarmsköljning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer