Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fjärrstyrda system och larm.jpg

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • förflytta sig till bostadens dörr inom rimlig tid vid påringning

 

Har förmåga att

  • hantera porttelefon

Behov av porttelefon för att

  • ta reda på vem som står utanför dörren
  • låsa upp dörren till den egna bostaden

 

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patient tar emot besök från barnbarnet på ett säkert sätt.

Porttelefon förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.


Porttelefon monteras inte på entrédörr till flerfamiljshus.


Porttelefon monteras inte för att underlätta för personal som ska besöka patient.


Centrum för Hjälpmedel tillhandahåller inte dörröppnande funktion eftersom det är en bostadsanpassning.


Sändaren har en begränsad räckvidd.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • kontrollera vilken typ av lås som sitter monterat på ytterdörren.
  • bedöma om det finns behov att ta emot besök på de tider som patient är ensam i bostaden.
  • bedöma placering av porttelefon och mottagare

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

Ingen avgift

 

222430 Porttelefon

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer