Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Enkla kommunikationshjälpmedel.jpg

Logoped

Arbetsterapeut

Specialpedagog på BUH enligt överenskommelse

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • kommunicera via tal
  • planera och genomföra vardagliga aktiviteter

Behov av presentationsmaterial för att

  • organisera och strukturera bokstäver, bilder och symboler

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten uttrycker sin åsikt kring maten via ögonpekning med ögonpekningsram.

För hjälpmedel att tillverka och skriva ut bilder och symboler, se riktlinje Symbolbas eller tavla med symboler.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

 

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov.

Ingen avgift.

 

222190 Presentationsmaterial för bokstavssatser och symbolsatser

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer