Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Logoped

Arbetsterapeut

Specialpedagog på BUH enligt överenskommelse

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • kommunicera via tal
  • planera och genomföra vardagliga aktiviteter

Behov av presentationsmaterial för att

  • organisera och strukturera bokstäver, bilder och symboler

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten uttrycker sin åsikt kring maten via ögonpekning med ögonpekningsram.

För hjälpmedel att tillverka och skriva ut bilder och symboler, se riktlinje Symbolbas eller tavla med symboler.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Ingen avgift.

 

222190 Presentationsmaterial för bokstavssatser och symbolsatser

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 maj 2021

Läs mer om Riktlinjer