Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Enkla kommunikationshjälpmedel.jpg

Logoped

Arbetsterapeut

Specialpedagog på BUH enligt överenskommelse

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • kommunicera via tal
  • samspela

Behov av talande knapp för att

  • påkalla uppmärksamhet
  • delta i turtagning
  • berätta i sekvenser

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten säger ”jag är här” via hjälpmedlet vid upprop på samlingen på förskolan.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

 

Eventuellt batteribyte bekostas av patienten.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov.

222109 Samtalsapparat

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer