Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Elrullstol med manuell styrning, bild

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning, bestående eller långvarig (minst sex månader), som medför svårigheter att

 • förflytta sig utomhus

 

I kombination med att (en eller flera punkter ska uppfyllas)

 • inte klara av att gå mer än 150 meter, inklusive paus
 • ha svårt att återhämta sig efter en kortare promenad (max 300 meter), med en tydlig påverkan på aktivitetsförmågan under resterande tid av dagen
 • en förväntad snabb försämring i sjukdomsförloppet

 

Har förmåga att (alla punkter ska uppfyllas)

 • göra en säker förflyttning till och från elrullstolen, själv eller tillsammans med annan person
 • hantera styrning och reglage med en eller två händer
 • sitta på eldriven rullstol som har få anpassningsmöjligheter
 • planera och förutse situationer som kan uppstå bland människor och i trafik, med den insikt och simultankapacitet som krävs
 • framföra eldriven rullstol i skiftande miljöer; lutande plan och olika underlag

 

Kan ej förskrivas till person med diagnostiserad demens eller pågående missbruk.

Behov av eldriven rullstol med manuell styrning för att i sin närmiljö självständigt (en eller båda punkterna ska uppfyllas)

 • förflytta sig
 • utföra aktiviteter i dagliga livet

 

Ska användas (frekvens)

 • minst 3 gånger i veckan. Väderförhållanden kan påverka frekvensen.

 

Om det framkommer att den eldrivna rullstolen inte nyttjas mer än 50 timmar per år och inga rimliga skäl finns, återtas den eldrivna rullstolen.

 

Omgivningsfaktorer

 • förvaring ska vara ordnad i ett låst och skyddat utrymme, till exempel eget förråd eller bostad. Utrymmet ska hålla minst +10°. Altan, balkong och trapphus är inte godkänt som förvarings- och laddningsutrymme.

 

Innan förskrivning ska följande ha uteslutits eller bedömts vara otillräckligt

 • rollator
 • manuell rullstol

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten går på promenader minst tre gånger i veckan.

Patienten uträttar ärenden självständigt flera gånger i veckan.

Patienten följer sina barn till skolan.

Arbetsterapeut som inte gått utbildning för att själv prova ut enkel eldriven rullstol med manuell styrning förskriver elrullstol utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

Den eldrivna rullstolen ska ersätta gångförmågan, inte bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer. Andra förflyttningssätt ska prövas i första hand. Gånghastighet är ungefär fyra till sex kilometer i timmen.

 

Eldriven rullstol förskrivs för att användas i närmiljö, upp till 3000 meter från bostaden, där patienten är mantalsskriven.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Ta hjälp av annan profession, exempelvis fysioterapeut/sjukgymnast och läkare, när behov finns av stöd vid bedömning av gångförmåga och/eller kontraindikationer vid användandet av eldriven rullstol.

Vid behov göra en kognitiv kartläggning.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • körträna med patienten, tills god körteknik har uppnåtts, i den miljö som den eldrivna rullstolen ska användas.
 • följa upp och kontrollera att uppsatt mål/aktivet uppnåtts med hjälpmedlet.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas.

Patienten ska sköta den eldrivna rullstolen enligt bruksanvisning.

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Är patienten påverkad av

 • sjukdom
 • uttröttning
 • alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen

och inte kan framföra elrullstolen på ett säkert sätt för patienten eller andra ska inte elrullstolen användas.

 

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Nej

För elrullstol med tre hjul finns en ökad tipprisk vid lutning, nivåskillnader och kurvtagning i för hög hastighet.

122303 Eldriven rullstol med manuell styrning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 september 2021

Läs mer om Riktlinjer