Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Elrullstolar huvudrubrik.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Eldrivna rullstolar delas in i två produktområden:

 • Eldriven rullstol med manuell styrning (manövreras med styre)
 • Eldrivna rullstol med motoriserad styrning (manövreras med joystick)
   

Nedan kan du läsa mer om de olika modellerna.

Förskrivarutbildning

Kommande utbildningar i elrullstolar

11 oktober

Elrullstolar manuell styrning.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Förskrivarstöd

Tänk på att syftet med förskrivningen ska grunda sig på patientens behov att förflytta sig för att utföra dagliga livets aktiviteter i och utanför bostaden eller för att delta i samhällslivet. I enlighet med gällande riktlinjer och kriterier för förskrivning av elrullstol.

Inför bedömning/behovsanalys

Innan du som förskrivare träffar patienten kan du skickar dokumentet ”För patient att tänka på inför bedömning av elrullstol med manuell styrning” hem till patienten. Detta för att förbereda patienten inför ditt besök. Dokumentet kan du även använda som ett stöd för din bedömning.

Kontraindikationer

Finns det misstanke om kontraindikationer, negativa konsekvenser, i samband med förskrivning av elrullstol så kan det vara bra med en bedömning från läkare och/eller sjukgymnast.

Exempel på kontraindikationer

 • minskad fysisk aktivitet
 • smärtproblematik
 • viktökning
 • sjukdomstillstånd som påverkar körförmågan

Du som förskrivare bedömer om det finns behov av utlåtanden från andra yrkeskategorier för din bedömning.

Kognitiv nedsättning

Vid behov av bedömning gällande kognitiva funktionsnedsättningar så finns det olika bedömningsinstrument. Hör efter vilka instrument som används i din kommun.

Stöd vid behovsbedömning

Ibland är det lite svårare att göra en bedömning. Du kan alltid kontakta hjälpmedelskonsulent för att få råd och stöd. Utlåtande från andra yrkeskategorier kan också inhämtas som stöd.

Vi har också tagit fram några fallbeskrivningar som kan vara en vägledning vid bedömning.

72-årig kvinna
 • ensamstående
 • opererat höfterna bilat
 • ryggont, kan ej sitta särskilt länge

Problem

Gång- och balanssvårigheter. Stapplande gång, måste hålla i sig i något när hon går. Går med rollator inne och ute. Går mer än 150 meter med vila. Måste vila mellan fem minuter och en timma efter att hon har varit ute på ett ärende.

Mål

Handla mat, medicin och kläder. Kunna komma ut på promenader. Bli mer självständig.

Avslag

För lång gångsträcka.

67-årig kvinna
 • gift 
 • artros hö knä

Problem

Gångsvårigheter. Går 10 -12 meter utan rollator, 300 meter med rollator. Ibland vilopauser.

Mål

Åka och handla, bryta isoleringen, gå på stan. Följa med maken ut i naturen med hund, nästan dagligen.

Avslag

För lång gångsträcka.

89-årig kvinna
 • ensamstående
 • daglig hemvård
 • rygg- och nervskada

Problem

Gång- och balanssvårigheter. Har svårt att få med sig benen när hon går. Känner inte var hon sätter fötterna. Klarar att gå 60 – 100 meter.

Mål

Kunna komma ut i naturen. Stort psykiskt behov.

Avslag

Användningsområdet beskrivs som fritidshjälpmedel, vilket inte bekostas av Region Örebro län.

76-årig man
 • gift
 • utan hemvård
 • artros i höften, ej aktuellt med operation
 • KOL

Problem

Går max 50 meter med kryckor. Har ej provat andra förflyttningshjälpmedel.

Mål

Komma ut

Avslag

Ej provat andra förflyttningshjälpmedel. Målen ej nödvändiga för den dagliga livsföringen.

81-årig man
 • gift
 • utan hemvård
 • kronisk ryggvärk
 • rtros höft och knä

Problem

Går utan hjälpmedel inne samt med käpp och rollator ute. Måste vila efter cirka 50-75 meter. Kör även bil.

Mål

Vill slippa använda bilen två tillfällen i veckan.

Avslag

Uppfyller ej kriterierna. En elrullstol ska ej ersätta bil eller färdtjänst.

30-årig kvinna
 • gift
 • hemmavarande barn
 • MS
 • nedsatt muskelfunktion

Problem

Går utan hjälpmedel inne. Har rollator för utebruk. Klarar att gå cirka 300meter. Muskelfunktion och andning blir kraftigt påverkat och den energi som finns är då förbrukad och patient måste vila större delen av dagen.

Mål

Att bli självständig i vardagsaktiviteter som att handla och hämta barn på dagis.

Beviljas

Patient klarar att förflytta sig mer än 100-150 meter, men har då förbrukat större delen av sin energi och orkar inte utför något mer under resterade del av dagen.

Vilken rullstol ska jag välja i första hand?

Returer av Fortress Calypso ska förskrivas i första hand.

När utprovning sker på CFH och en Fortress Calypso provas ut, ska den elrullstol som används vid utprovningen förskrivas till patient. Rullstolens individnummer anges på förskrivningsblanketten.

Finns ingen Fortress Calypso i utställningen/på lager ska en Orion Metro provas ut.

Eldriven rullstol och trafiksäkerhet

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har bra information, utbildning och filmer på sin hemsida gällande eldrivna rullstolar och trafiksäkerhet. Informationen är framtagen i samarbete med Allmänna Arvsfonden och i nära samverkan med Sveriges Arbetsterapeuter, Personskadeförbundet RTP, SKPF Pensionärerna och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

NTF:s sida om eldrivna rullstolar i trafiken

NTF:s folder om eldrivna rullstolar i trafiken

Elrullstolar motoriserad styrning.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Förskrivarstöd

Tänk på att syftet med förskrivningen ska grunda sig på patientens behov att förflytta sig för att utföra dagliga livets aktiviteter i och utanför bostaden eller för att delta i samhällslivet. I enlighet med gällande riktlinjer och kriterier för förskrivning av elrullstol.

Inför bedömning/behovsanalys

Innan du som förskrivare träffar patienten kan du skickar dokumentet ”För patient att tänka på inför bedömning av elrullstol med motoriserad styrning” hem till patienten. Detta för att förbereda patienten inför ditt besök. Dokumentet kan du även använda som ett stöd för din bedömning.

Kontraindikationer

Finns det misstanke om kontraindikationer, negativa konsekvenser, i samband med förskrivning av elrullstol så kan det vara bra med en bedömning från läkare och/eller sjukgymnast.

Exempel på kontraindikationer

 • minskad fysisk aktivitet
 • smärtproblematik
 • viktökning
 • sjukdomstillstånd som påverkar körförmågan

Du som förskrivare bedömer om det finns behov av utlåtanden från andra yrkeskategorier för din bedömning.

Stöd vid behovsbedömning

Ibland är det lite svårare att göra en bedömning. Du kan alltid kontakta hjälpmedelskonsulent för att få råd och stöd. Utlåtande från andra yrkeskategorier kan också inhämtas som stöd.

Eldriven rullstol med motoriserad styrning provas ut tillsammans med hjälpmedelskonsulent. 

Eldriven rullstol och trafiksäkerhet

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har bra information, utbildning och filmer på sin hemsida gällande eldrivna rullstolar och trafiksäkerhet. Informationen är framtagen i samarbete med Allmänna Arvsfonden och i nära samverkan med Sveriges Arbetsterapeuter, Personskadeförbundet RTP, SKPF Pensionärerna och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

NTF:s sida om eldrivna rullstolar i trafiken

NTF:s folder om eldrivna rullstolar i trafiken

Kontakter

Maria Matteusson

Hjälpmedelskonsulent

Telefontider

måndag-tisdag 08:00 - 08:45

fredag 08:00 - 08:45

Torbjörn Persson

Hjälpmedelskonsulent

Telefontider

måndag-tisdag 08:00 - 08:45

fredag 08:00 - 08:45

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2022