Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

Behov av rollator för att

  • få stöd vid gång

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten promenerar till affär i närområdet.

Patienten förflyttar sig inomhus i skolan.

Rollator kan inte förskrivas enbart för transport av varor.

 

Engångsavgiften, kallad låneavgift på fakturan, innebär inte att patienten äger rollatorn, utan den är fortfarande ett lån från Centrum för hjälpmedel.

 

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.

Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

Barnrollatorer har sällan handbroms.

120606 Rollatorer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer