Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Illustration: Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

Behov av rollator för att

  • få stöd vid gång

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten promenerar till affär i närområdet.

Patienten förflyttar sig inomhus i skolan.

Rollator kan inte förskrivas enbart för transport av varor.

 

Engångsavgiften, kallad låneavgift på fakturan, innebär inte att patienten äger rollatorn, utan den är fortfarande ett lån från Centrum för hjälpmedel.

 

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM.

Konsultationsblankett behövs vid förskrivning av vissa hjälpmedel (se respektive sortimentsöversikt) eller när du behöver hjälp med utprovning i ett ärende.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt. Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

Ja, om olika modell av rollator krävs till exempel för säkerhet i olika miljöer.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Barnrollatorer har sällan handbroms.

120606 Rollatorer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 juli 2022

Läs mer om Riktlinjer