Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • utföra fysisk aktivitet
     

Har förmåga att

  • själv, eller med hjälp av annan person, genomföra träning enligt rekommendation/ordination

Behov av manuell träningscykel för att

  • bibehålla eller förbättra exempelvis rörlighet, cirkulation eller styrka i övre och nedre extremitet

Ska användas (frekvens)

  • minst tre gånger i veckan

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • likvärdig träning på annat sätt, exempelvis träning på gym

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten upplever ökad rörlighet som leder till förbättrad ADL–förmåga.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet är skrymmande och ska flyttas mellan olika platser och kräver extra transport.

Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

Tryck och skjuv ökar under rumpan vid träning.

Om hjälpmedlet är placerat mot en vägg riskerar patienten att välta bakåt med stol, rullstol eller arbetsstol.

044803 Tränings- och ergometercyklar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer