Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • klara sin personliga hygien stående eller sittande

Behov av badbrits, duschbord eller skötbord för att

  • duscha liggande
  • byta blöja
  • katetrisering
     

Ska användas (frekvens)

  • dagligen

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patient har god positionering för ett smidigt blöjbyte av assistent.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, av hygieniska skäl och om hjälpmedlet ska flyttas mellan olika platser och kräver extra transport.

Lämna aldrig barn och ungdomar på skötbord utan uppsikt.

Ingen avgift.

 

091224 Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd som monteras på toaletten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer