Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Programvaror samspel.jpg

Logoped

Arbetsterapeut, vid kompensation för endast kognitiv eller motorisk funktionsnedsättning

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • läsa
  • skriva

Behov av programvara för uppläsning av text för att

  • få text uppläst
  • få auditiv återkoppling vid skrivande
     

Omgivningsfaktorer:

  • patienten har en privat dator att installera aktuellt programvara i

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten kan ta till sig information i e-post genom att få texten uppläst.

Programvara för uppläsning av text förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

Gäller privat bruk. Om man behöver läs- och skrivstödsprogram för skoluppgifter eller för att kunna utföra arbetsuppgifter så är det utbildningsansvarig respektive arbetsgivare som ansvarar för att tillhandahålla rätt hjälpmedel.

 

Vid dövblindhet, se riktlinje Förstoringsprogram och skärmläsningsprogram.

 

Vid övriga synnedsättningar, se Syncentralen.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • se till att en logoped har gjort en bedömning av läs- och skrivförmågan om det finns misstankar om en påverkan på den språkliga förmågan eller specifika läs- och skrivsvårigheter
  • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

223912 Speciella programvaror för presentation

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer