Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • sätta sig vid toalettbesök
 • resa sig vid toalettbesök
   

Har förmåga att

 • klara alla moment vid toalettbesöket, exempelvis av- och påklädning
 • reglera lyftfunktionen

Behov av toalettsits med inbyggd lyftanordning för att

 • vara självständig vid toalettbesök
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • toalettstolsförhöjning, fast eller fristående

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patient gör sitt toalettbesök självständigt utan hjälp av anhörig eller personal.

Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

Centrum för hjälpmedel ansvarar inte för framdragning av el.

 

Toalettsits med spol- och torkfunktion är bostadsanpassning och bekostas inte av Centrum för hjälpmedel.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM.

Konsultationsblankett behövs vid förskrivning av vissa hjälpmedel (se respektive sortimentsöversikt) eller när du behöver hjälp med utprovning i ett ärende.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • utföra och rapportera uppföljning enligt EAN i WebSESAM

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

091221 Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer