Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Alternativ telefoni.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Handläggare för alternativ telefoni på Centrum för hjälpmedel

Synpedagog för alternativ telefoni på Centrum för hjälpmedel

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • fjärrkommunicera, föra en dialog i realtid via ett kommunikationsnät

Behov av alternativ telefoni för att

 • kontakta personer i sitt nätverk
 • kontakta myndigheter
 • larma 112
   

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i månaden
   

Omgivningsfaktorer:

 • patienter bekostar internetuppkoppling
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • hjälpmedel på öppna marknaden
 • hörselförstärkning, om behovet endast gäller textade telefonsamtal

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten ringer till sin syster som också har en bildtelefon.

Alternativ telefoni förskrivs endast utifrån konsultation eller egen vårdbegäran till Centrum för hjälpmedel.

 

Vid behov av varseblivning på grund av hörselnedsättning kontaktar patienten Audiologen.

 

Person som är närstående till målgruppen har möjlighet att få en utrustning för alternativ telefoni för att kunna föra en direktdialog med densamma.

 

På Centrum för hjälpmedel kan man få stöd kring lösningar för alternativ telefoni som finns på öppna marknaden.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM.

Konsultationsblankett behövs vid förskrivning av vissa hjälpmedel (se respektive sortimentsöversikt) eller när du behöver hjälp med utprovning i ett ärende.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • göra regelbunden uppföljning samt förnyelse av programvarans licens
 • genomföra utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Patienten bekostar egen surfplatta eller smartphone om programvaran ska användas i en sådan produkt.

Ja, om utrustning behövs till närstående.

Utan internet och strömföring går det inte att larma 112 med hjälpmedlet.

222490 Programvara för totalkonversation

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer