Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Bild av alternativ telefoni

Illustration: Majsan Sundell

Ansvarsfördelning alternativ telefoni och hjälpmedel

Alternativ telefoni är alternativa sätt att ringa telefonsamtal för dig som inte kan prata eller höra med en vanlig telefon. Vi på Centrum för hjälpmedel ansvarar för att ge råd, information och stödinsatser kring konsumentprodukter för alternativ telefoni. Vi ansvarar också för att prova ut och förskriva totalkonversation (bildtelefon/texttelefon), samt ge utbildning och service av dessa.

Om du har behov av andra hjälpmedel relaterade till din hörsel kan du kontakta Audiologiska klinikens hörseltekniska mottagning som ansvarar för bland annat hörapparater och varseblivning (indikation för till exempel brandlarm, dörrklocka och telefonsamtal).

Centrum för hjälpmedel ansvarar för personliga hjälpmedel. Du som behöver hjälpmedel till din arbetsplats hänvisas till Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Gratisappar för videosamtal

Det finns många program och appar för alternativ telefoni som du gratis kan ladda ner på internet eller i din appbutik. Du kan göra det på egen hand eller vända dig till oss på Centrum för hjälpmedel om du behöver råd och stöd.

Några exempel på gratisappar du kan använda för att ringa videosamtal är FaceTime, WhatsApp, Messenger, Google Meet och Skype. Med dessa appar kan du ringa andra som också har samma app.

Förmedlingstjänster 

För dig som vill ringa via tolk med de statliga förmedlingstjänsterna Bildtelefoni.net eller Texttelefoni.se har de egna appar till mobil och surfplatta som är gratis att ladda ner. Du kan också ringa gratis till Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se med webbappen på deras hemsidor.

Du som behöver extra stöd i telefonsamtal kan använda tjänsten Teletal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig med att t.ex. tolka otydligt tal och svåra ord, ge stöd för minnet eller göra anteckningar över vad som sägs i samtalet.

Mer information och beskrivning hur man använder förmedlingstjänsterna hittar du på deras hemsidor:

Bildtelefoni.net - förmedlade samtal mellan teckenspråk och tal

Texttelefoni.se - förmedlade samtal mellan text och tal

Teletal - förmedlade samtal för dig som behöver extra stöd i telefonsamtal

För dig som har behov som inte täcks av konsumentprodukter finns det hjälpmedel som du kan få förskrivet av oss som kallas för totalkonversation.

Totalkonversation är en kombination av bildtelefon och texttelefon. Det innebär att du kan använda både video, text och ljud samtidigt i ett samtal. Du kan välja själv om du vill använda din totalkonversation som en bildtelefon, som en texttelefon, både och eller växla mellan bildtelefon- och texttelefonläge.

Om du är intresserad av totalkonversation som hjälpmedel behöver du skicka in en egen vårdbegäran. Bedömning och utprovning görs tillsammans med hjälpmedelskonsulent på Centrum för hjälpmedel.

Egen vårdbegäran via 1177

Så här gör du för att få prova ut ett hjälpmedel för Alternativ telefoni på Centrum för hjälpmedel

  • Du som har grav hörselskada, dövhet eller dövblindhet kan själv skicka in en Egen vårdbegäran till Centrum för hjälpmedel genom att skriva ut en blankett eller digitalt på 1177.se e-tjänster.

Egen vårdbegäran via 1177

  • Du som har dövblindhet kan även ta kontakt med Syncentralen som hjälper dig att skicka in en förfrågan till Centrum för hjälpmedel.
     
  • Du som har en talskada eller språkstörning kontaktar logoped på sjukhus eller habilitering som skickar in en förfrågan till Centrum för hjälpmedel.

När vi har tagit emot ditt ärende kommer du att bli kontaktad av en hjälpmedelskonsulent för att boka in ett första besök där vi ser över dina behov.

Förskrivare alternativ telefoni

Frida Backelin

SIP-adress frida.sprida@ectalk.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 februari 2024