Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Bild av alternativ telefoni

Illustration: Majsan Sundell

Ansvarsfördelning Alternativ telefoni

Centrum för hjälpmedel ansvarar för råd, information, och stödinsatser gällande alternativ telefoni inom Örebro län. Det gäller även utprovning, utbildning och service av förskriven bildtelefon, texttelefon eller totalkonversation.

Audiologiska kliniken på Universitetssjukhuset ansvarar för hörapparater och varseblivning (indikation på att telefonen ringer).

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ansvarar för hjälpmedel till arbetsplats. För mer information hänvisas till respektive hemsida.

Vart vänder man sig för att få låna ett hjälpmedel?

Personer med dövhet, grav hörselskada och dövblindhet kan via egen vårdbegäran till Centrum för hjälpmedel få komma och prova hjälpmedel. Se nedan under Kontakt och felanmälan.

Personer med dövblindhet tar kontakt med Syncentralen för vidare anmälan och förfrågan om utprovning till Centrum för hjälpmedel.

Personer med talskada eller språkstörning går via kontakt med en logoped eller arbetsterapeut på sjukhus eller habilitering. Förfrågan om utprovning skickas sedan till Centrum för hjälpmedel.

Bildtelefoner är utrustningar som används för att kunna kommunicera visuellt på distans.

Texttelefoner används för att kommunicera via text över det traditionella telefonnätet. För att det ska fungera med texttelefoni måste både du som ringer och den som rings upp ha någon typ av texttelefon. 

Totalkonversationsutrustningar är en kombination av bildtelefon och texttelefon och kan hantera alla typer av samtal.
 
Olika leverantörer av texttelefoner, bildtelefoner och totalkonversationsutrustningar är:

nWise
Omnitor
Europea

Det finns en mängd bildtelefonprogram som är gratis och kan laddas hem från Internet. En del av dessa kan ringa till Bildtelefoni.net och andra bildtelefoner, medan andra bara kan ringa bildtelefoner av samma typ. Några av dessa gratisalternativ är:
Skype 
Linphone
Google Duo
Facetime
Messenger
WhatsApp

Bildtelefoni.net har en gratisapp som gör det möjligt att nå tolk med din smartphone eller läsplatta. Den finns tillgänglig för iPhone, iPad, Androidtelefoner och Androidplattor. För att använda tjänsten behöver du registrera dig som kund. Klicka här för att komma till registreringen

Ladda hem appen för Bildtelefoni.net här:
iOS
Android

Flera av de alternativ som är gratis finns som appar till smarta telefoner och surfplattor. Smarta telefoner och surfplattor ingår inte befintligt sortiment men man kan komma till Centrum för hjälpmedel för att titta på olika lösningar och få veta mer om hur de fungerar.

Fixa felet i bildtelefonen
En kort genomgång av hur du själv kan identifiera eller fixa felet med din bildtelefon.

Bildtelefoni.net
En informationsfilm om Bildtelefoni.net

Bildtelefoni.net
Att använda tjänsten bildtelefoni.net för att få distanstolkning.

Texttelefoni
En instruktionsfilm för webbtjänsten texttelefoni.se

Besöksadress

Propellervägen 14, Örebro

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Telefon kundtjänst

Taltelefon: 019-602 42 00

Texttelefon: 019-670 25 02

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-15:30

Måndag-Fredag 08:00-15:30

Ring videosamtal till kundtjänst - med tolk

På länken ovan kan du ringa videosamtal till bildtelefoni.net för att få ditt samtal teckenspråkstolkat. Säg att du vill ringa till Centrum för hjälpmedel, tel: 019-602 42 00.

Felanmälan via app

Ladda ner vår app "Felanmälan hjälpmedel". Appen finns där du brukar ladda ner appar till din telefon t ex Appstore eller Googles Playbutik.  

Frida Backelin

Skicka e-post

Ring

019-602 42 49

SMS

076-117 39 00

SIP-adress 

frida.sprida@ectalk.se

Ring videosamtal via bildtelefonkatalogen

På länken ovan kan du ringa videosamtal direkt till förskrivare Frida Backelin genom bildtelefonkatalogen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 januari 2023