Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • förflytta sig i och ur badkar
   

I kombination med

 • hudproblem
 • smärtproblematik
   

Har förmåga att

 • förflytta sig till och från badkarslyften
 • hantera badkarslyftens manöverdosa

Behov av stationär lyft eller badkarslyft för att

 • få åtkomst till bad för att få smärtlindring som kräver varma bad
 • få åtkomst till bad för att behandla hudproblem
   

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i veckan

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten har mindre hudproblem efter två månaders regelbundet badande.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

123615 Stationära lyftar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer