Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • starta, genomföra och avsluta aktivitet

 

Har förmåga att

 • hantera ett hjälpmedel i sin egen telefon (gäller appar)
 • hantera hjälpmedlet varsamt (gäller för hjälpmedel där enhet ingår)

Behov av avancerat tids- och planeringssystem för att

 • planera
 • organisera
 • komma ihåg
 • beräkna tid

 

Ska användas (frekvens)

 • dagligen

 

Omgivningsfaktorer:

 • om internet krävs är patienten själv ansvarig för abonnemang och kostnad för det
 • patienten bekostar egen surfplatta eller smartphone om programvaran ska användas i en sådan produkt

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • hjälpmedel på öppna marknaden, exempelvis lågteknologiska hjälpmedel
 • enklare förskrivningsbara hjälpmedel

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten kommer i tid till jobbet.

Patienten har med sig rätt saker till jobbet.

Vissa tids- och planeringssystem förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

 

Avancerade hjälpmedel inom tids- och planeringssystem/programvara är sällan en enkel helhetslösning.

 

Hjälpmedlet kräver mycket introduktion av förskrivaren under en längre tid. Det är också viktigt med omgivningens stöd.

 

Vid förskrivning av hjälpmedel som har hårdvara ex HandiOne och MEMOplanner rekommenderas försäkring.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

222715 Almanackor, kalendrar och planeringssystem

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer