Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kalender Avancerad - ikon.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • starta, genomföra och avsluta aktivitet

 

Har förmåga att

 • hantera ett hjälpmedel i sin egen telefon (gäller appar)
 • hantera hjälpmedlet varsamt (gäller för hjälpmedel där enhet ingår)

Behov av elektronisk kalender, avancerad för att

 • planera
 • organisera
 • komma ihåg
 • beräkna tid

 

Ska användas (frekvens)

 • dagligen

 

Omgivningsfaktorer:

 • om internet krävs är patienten själv ansvarig för abonnemang och kostnad för det
 • patienten bekostar egen surfplatta eller smartphone om programvaran ska användas i en sådan produkt

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • hjälpmedel på öppna marknaden, exempelvis lågteknologiska hjälpmedel
 • enklare förskrivningsbara hjälpmedel
 • inställningar och appar i egen smartphone ex larm och kalender

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten kommer i tid till jobbet.

Patienten har med sig rätt saker till jobbet.

Ett kognitivt hjälpmedel är ett komplement till det stöd patientens får från sin omgivning och hjälpmedlet kan inte alltid ersätta det stöd som en fysisk person kan ge. För att kalendern ska fungera och ge påminnelse behöver enheten laddas regelbundet och vara påslagen.

 

Avancerade hjälpmedel inom tids- och planeringssystem/programvara är sällan en enkel helhetslösning.

Att börja använda ett avancerat tids- och planeringssystem är en stor omställning. Förskrivaren behöver ge stöd under en längre tids implementering. Det är också viktigt med omgivningens stöd.

 

Vissa tids- och planeringssystem förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

 

Vid förskrivning av hjälpmedel som har hårdvara ex HandiOne och MEMOplanner rekommenderas försäkring, ofta räcker hemförsäkring.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att:

 • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas. Om hjälpmedlet är en app eller programvara kontakta CFH för returtagning av hjälpmedel.

Nej.

Enheten i vilken hjälpmedel är installerat, behöver laddas regelbundet för att fungera. 

 

Om MEMOplanner stänger av sig själv, skärmen flimrar eller det är en glipa mellan fram- och bakstycke ska den lämnas in till Centrum för hjälpmedel.

 

Till hjälpmedlet finns en webbtjänst/molntjänst. Känslig information bör inte skrivas in webbtjänst/molntjänst eller i hjälpmedlet då en molntjänst inte kan garantera sekretess. Patienten avgör själv vad som är känslig information. Spara dock aldrig lösenord eller koder i webbtjänst/molntjänst eller i hjälpmedlet.

222806 Kalendrar och tidtabeller

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer