Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Illustration: Majsan Sundell

 

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • sätta sig på toalettstol
  • resa sig från toalettstol
     

Har förmåga att

  • förflytta sig till och från toalettstolsförhöjningen

Behov av fasta tillsatser till toalettstolförhöjningar för att

  • klara av sina toalettbesök

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten gör toalettbesök självständigt.

Vissa toalettsitsförhöjningar förskrivs endast utifrån förskrivningsblankett till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

 

Maximal brukarvikt gäller vid användandet av båda armstöden. Används bara ett armstöd halveras den maximala brukarvikten.

 

Det finns fast toalettstolsförhöjning i coxitutförande.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM.

Konsultationsblankett behövs vid förskrivning av vissa hjälpmedel (se respektive sortimentsöversikt) eller när du behöver hjälp med utprovning i ett ärende.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

 

Ja, av hygieniska skäl och eftersom hjälpmedlet är fast installerat.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

 

Kontrollera regelbundet att hjälpmedlet är korrekt fastsatt.

Ingen avgift.

 

091218 Toalettstolsförhöjningar, fast tillsatser

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer