Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Dynor.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Temporärt inköpsstopp Varilite Evolution

Producenterna av Varilite-dynorna har stora problem med sin produktion vilket gör att de just nu inte kan leverera dynor till sina återförsäljare. Problemet beräknar vara löst först under sommaren. Det gör att vi beslutat att inte köpa in Varilite Evolution, dynor och överdrag, tills dess de kan leverera fullt ut i alla storlekar.
Returer kommer fortsatt kunna förskrivas. Kontrollera saldo innan förskrivning.

Orderguider

Förhöjande dynor och kildynor ingår inte i det subventionerade hjälpmedelssortimentet. För att säkerställa närhet och tillgång i hela länet finns produkterna till försäljning genom förskrivning.

Aktuella priser anges för respektive produkt. Storlekar läggs upp efter behov, kontakta sortimentsansvarig konsulent vid önskemål.

Ångerrätt

Patienten har 14 dagars ångerrätt från den dagen patienten tar emot dynan. För att kunna nyttja ångerrätten ska dynan vara i oanvänt skick. Information med retursedel medföljer varje dyna vid leverans.

Utprovning

Dynor kan lagerflyttas till delförråd så att olika modeller och höjder på dynorna kan provas innan förskrivning. Det är först vid förskrivning som en faktura utgår till patienten.

Försäljning till utomlänspatient

Vid förskrivning av förhöjande dyna eller kildyna till utomlänspatient är det patientens hemregion som faktureras för förskrivningen. Använd blankett Förskrivning av hjälpmedel till utomlänspatient vid förskrivning.

Förskrivarstöd

Patient som inte sitter i rullstol kan på grund av smärta, skada eller sjukdom behöva tryckavlastning vid sittande. För det finns dynor som patienten själv kan köpa på den öppna marknaden eller köpa genom förskrivning. Dynor som förskrivs genom försäljning finns presenterade i sortimentsöversikten för förhöjande dynor och kildynor. När dessa dynor inte täcker patientens behov finns det några dynor ur vårt avtalade rullstolsdynssortiment som kan förskrivas. Det finns riktlinjer och kriterier framtagna för detta.

Rådgör med sortimentsansvarig konsulent innan förskrivning. Alla modeller är inte förskrivningsbara i webSESAM.

Att tänka på vid val av dyna

Riskbedömning

En risk- och konsekvensanalys behöver göras för att säkerställa att dynan ligger stadigt mot underlaget. Ibland behöver åtgärder göras för att minska risken för urglidning.

Analysen ska kommuniceras med patienten och föras in i journalen.

Tryckfri zon

Att skapa en tryckfri zon (eller välja en dyna med urtaget hål) som en del i behandlingen vid sår kan inte rekommenderas. Det medför för stora risker då exakthet krävs när patienten placerar sig/placeras på dynan så att den tryckfria zonen hamnar under såret Hamnar såret på den zonens/hålets kant blir trycket extra högt mot såret.

Tryckfri zon rekommenderas därför enbart när syftet är smärtlindring.

Tillbehör till omvårdnadshjälpmedel

Dynor ur CFH:s sortiment kan inte förskrivas och användas som tillbehör till omvårdnadshjälpmedel förskrivna från kommunernas sortiment. Till de hjälpmedlen förskrivs kommunens upphandlade tillbehör.

Daglig check av luftdyna

  • Sätt patienten på dynan
  • Känn utmed dynans sidor
  • Är det motstånd/luftfyllt runt om i dynan är den okej

Kontakt

Charlotte Carling

Hjälpmedelskonsulent

 

måndag - fredag

08:00 - 08:45

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 maj 2024