Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kommunikation.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Nytt avtal

Från och med 1 maj 2022 har vi ett nytt avtal inom kommunikation. Samtliga produktgrupper är klara och sortimentsöversikterna är uppdaterade. Riktlinjerna är också uppdaterade. 

 

Att underlätta för kommunikation kan handla om att spela upp förinspelade meddelanden eller att peka på bokstäver eller bilder. Det finns också avancerade lösningar som talande datorer. Under kommunikation ingår även stöd för att kunna läsa och skriva, samt att förstärka en svag röst eller minska stamning. Kommunikationshjälpmedlen är uppdelade i olika kategorier som beskrivs nedan.

Enkla kommunikationshjälpmedel.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Samtalsapparater kan användas av den som har svårt att prata. Det kan vara på grund av svårigheter med att producera tal eller svårigheter att formulera sig eller förstå vad andra säger.

Förskrivarstöd

Information om samtalsapparater

Här finns informationsblad till samtalsapparater. De innehåller en beskrivning, hantering, syfte och förslag till introduktion av hjälpmedel. 

Programvaror samspel.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Program och appar för kommunikation till dator eller surfplatta/telefon. De används som alternativt uttryckssätt till tal och/eller för att underlätta skrivande vid nedsatt rörelseförmåga.

Bildsymboler och bokstäver kan användas som stöd för att prata och förstå talat språk, eller vid behov av struktur och tydliggörande i vardagliga aktiviteter. Med programvarorna kan man bland annat tillverka pekkartor, scheman, instruktioner, sociala berättelser eller skriva ut enskilda bilder.

Läs- och skrivhjälpmedel.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Läs- och skrivhjälpmedel är program som kan hjälpa användaren att förstå det som läses och att formulera sig i skrift.

Förskrivarstöd

Vem får låna ett läs- och skrivhjälpmedel?

Person som har funktionsnedsättning som medför svårigheter att läs och skriva kan få låna läs- och skrivstödjande programvaror till egen dator.

Hjälpmedel som behövs för att klara skolarbete (oavsett utbildningsform) är inte inom regionens ansvar, utan det ansvarar skolan för.

Hjälpmedel som behövs för att klara sitt arbete är inte inom regionens ansvar, utan det ansvarar arbetsgivare för.

Röst och talhjälpmedel.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Rösthjälpmedel kan användas av den som har svårt att göra sig hörd för att rösten är viskande, hes eller alltför svag. Talflytshjälpmedel kan hjälpa den som har svårt att få till ett lagom flyt vid tal, t.ex. stamning.

Förskrivarstöd

Hjälpmedel för andra röst- och talsvårigheter 

Vid talsvårigheter, såsom sluddrigt eller otydligt tal, eller total avsaknad av tal bör man istället välja en samtalsapparat med tangentbord. För mer information, se sortimentsöversikten för samtalsapparater.
Det finns också appar till surfplatta och telefon med liknande funktion. För mer information, se sortimentsöversikten för programvaror och appar för närkommunikation.

Kontakter

Lovisa Verner - Föräldraledig

Hjälpmedelskonsulent

Birgitta Lundberg

Hjälpmedelskonsulent

Caroline Evald

Hjälpmedelskonsulent

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 juni 2022