Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Styrsätt.jpg

Är det svårt att använda ett vanligt tangentbord eller mus? Det finns hjälpmedel som går att använda för att styra datorn på andra sätt. I sortimentsöversikterna kan du läsa mer om olika alternativa styrsätt som finns att låna av Region Örebro län.

Förskrivarstöd

Anpassningar i dator

Anpassning i dator.jpg

För att det ska gå lättare använda datorn går det att ändra på inställningar i Windows. Exempel på detta kan vara att göra muspekaren större, byta färg och anpassa dess hastighet, göra det lättare att hantera tangentbordet med en hand eller använd skärmtangentbord.

Arbetsplatsens utformning

Arbetsplatsutformning.jpg

Sittställning, placering av dator, bordets höjd samt belysning är olika faktorer som påverkar hur det fungerar att arbeta med datorn. Små förändringar kan göra stor skillnad!

Det är viktigt att utforma datorarbetsplatsen så bra som möjligt. Det finns många faktorer som spelar in för att arbetsplatsen ska fungera.

  • Datorns placering
  • Bordshöjd, placering av tangentbord och mus
  • Text- och färgstorlek på det som visas på skärmbilden
  • Belysning vid arbetsplatsen
  • Sittställning
  • Hur långa stunder man sitter vid datorn

Kontakt

Ulla Furendal

Hjälpmedelskonsulent

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 april 2021