Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Styrsätt.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Är det svårt att använda ett vanligt tangentbord eller mus? Det finns hjälpmedel som möjliggör att styra datorn på andra sätt. I sortimentöversikten Styrsätt kan du läsa mer om olika alternativa styrsätt som finns att låna av Region Örebro län.

Om en person, på grund av motoriska svårigheter, har svårt att peka på och hålla i föremål finns det hjälpmedel som kan kompensera för detta. I sortimentsöversikten Hjälpmedel som ersätter handfunktion, armfunktion, fingerfunktion eller en kombination av dessa kan du läsa mer om vilka hjälpmedel som finns att låna från region Örebro län.

Förskrivarstöd

Anpassningar i dator

Anpassning i dator.jpg

Illustration: Majsan Sundell

För att det ska gå lättare använda datorn går det att ändra på inställningar i Windows. Exempel på detta kan vara att göra muspekaren större, byta färg och anpassa dess hastighet, göra det lättare att hantera tangentbordet med en hand eller använd skärmtangentbord.

Arbetsplatsens utformning

Arbetsplatsutformning.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Sittställning, placering av dator, bordets höjd samt belysning är olika faktorer som påverkar hur det fungerar att arbeta med datorn. Små förändringar kan göra stor skillnad!

Det är viktigt att utforma datorarbetsplatsen så bra som möjligt. Det finns många faktorer som spelar in för att arbetsplatsen ska fungera.

  • Datorns placering
  • Bordshöjd, placering av tangentbord och mus
  • Text- och färgstorlek på det som visas på skärmbilden
  • Belysning vid arbetsplatsen
  • Sittställning
  • Hur långa stunder man sitter vid datorn

Kontakt

Helena Ekmark

Hjälpmedelskonsulent

Åsa Karlsson

Hjälpmedelskonsulent

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2022