Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Madrass.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Det finns olika typer av madrasser som används inom vård och omsorg. Madrasser är gjorda i olika material, till exempel skum eller luftceller och är utformade för att fördela eller avlasta tryck.

Val av madrass utgår från hur stor risk patienten har att få ett sår eller om patienten redan har ett sår. Madrassen är bara en del av behandlingen av trycksår.

Madrassen kan bli ett hinder för att individen ska kunna röra sig självständigt. Detta bör beaktas och utvärderas vid förskrivning. 

Förskrivarstöd

Avlastning av hälar kan göras på olika sätt. Ett enkelt sätt är att använda en positioneringskudde med full längd under vaderna för att lyfta upp hälarna. Knät ska vara lätt böjt eftersom översträckning av knät kan orsaka obstruktion av vena poplitea, vilket ökar risken för djup ventrombos.

För att kontroller tryckavlastningen läggs ett papper under hälarna – om det inte skrynklas och kan tas bort utan motstånd är avlastningen tillräcklig.

Särskilda hjälpmedel för hälavlastning finns också som alternativ:

Tabellen nedan är en vägledning för vilken typ av madrass som förskrivs utifrån den kliniska hudbedömingen och RAPS.

Resultat av hudbedömning och RAPS 

Typ av madrass

INGA SÅR eller LÅG RISK FÖR SÅR
RAPS-poäng över 29 och inga såralternativt låg risk för tryckskada enligt klinisk bedöming

Sortimentsansvar: Länets kommuner

 

Madrass: Trycksårsförebyggande och tryckfördelande 

 

Förskrivare: Arbetsterapeut 

SÅR I KATEGORI 1-2 eller MEDELRISK FÖR SÅR
RAPS-poäng 29 eller lägre och EPUAP kategori 1-2 eller medel risk för tryckskada enligt klinisk bedömning
SÅR I KATEGORI 3-4 eller HÖG RISK FÖR SÅR
RAPS poäng 29 eller lägre och EPUAP kategori 3-4, samt icke klassificerbara eller misstänkt djupa sår eller hög risk för tryckskada enligt klinisk bedömning

Sortimentsansvar: Centrum för hjälpmedel, Region Örebro län

 

Madrass: Tryckavlastande

 

Förskrivare: Omvårdnadsansvarig sjuksköterska

 

Kommunerna i Örebro län har samlat sina kriterier för omvårdnadshjälpmedel i ett dokument. På sida 7-8 kan du se vilka olika typer av madrasser som kommunerna tillhandahåller och kriterierna för dessa.

Till patient i hemsjukvård eller särskilt boende

Förskrivningen görs enklast genom att du ringer till Centrum för hjälpmedels (CFH:s) kundtjänst. Fyll i förskrivningsblanketten innan du ringer, vid samtalet bokas tid för leverans.

Vid hemlevernas får patienten betala transportavgift.

Till patient som skrivs ut från slutenvården

Det är parternas gemensamma ansvar att avsätta tillräckliga resurser så att patienten får de insatser och hjälpmedel som behövs för att utskrivning från sluten vård kan ske på ett tryggt och effektivt sätt. Det är fortfarande omvårdnadsansvarig sjuksköterska i kommunen som ansvarar för förskrivningen. 

Förskrivningen görs enklast genom att du ringer till CFH:s kundtjänst. Fyll i förskrivningsblanketten innan du ringer, vid samtalet bokas tid för leverans.

Vid hemlevernas får patienten betala transportavgift.

 

Du som vill kan komma till CFH och prova att montera, installera och demontera en CuroCell A4 CX20-madrass. På så vis är du förberedd inför inprovning hos patient.

 

Vi rekommenderar att du avsätter cirka 90 minuter då det tar 20-30 minuter att fylla/tömma madrassen på luft.

 

Tid bokas enklast via e-post.

Lars Kälvemark

Hjälpmedelskonsulent i kundtjänst

Madrassen levereras vanligen till förskrivaren. 

Avsätt cirka en timme för installation och inprovning/inställning av madrassen.

Madrassen är en ersättningsmadrass och ska ligga direkt på sängbottnen.

 

Att tänka på

 • Används justerbar säng ska madrassen fästas enbart i sängens rörliga delar. 
 • Sängen bäddas med så få lager som möjligt för att inte ta bort madrassens funktion. Patientens behov styr (lägesändring, förflyttning och läckage).
 • Har patienten inkontinenshjälpmedel är det viktigt att säkerställa att bästa skyddet är förskrivet, så att extra skyddsunderlägg om möjligt kan uteslutas.

Handcheck

Handcheck utförs för att kontrollera att madrassystemet fungerar som det ska.

Här på Youtube kan du se Care of Swedens instruktionsfilm för handcheck.

Utvärdering

Utvärdering av insatsen sker kontinuerligt i intervaller om maximalt tre månader. Att behovet kvarstår ska rapporteras till CFH. Utebliven rapportering kan medföra att hyreskostnaden debiteras vårdgivaren. 

Vid rapporteringen behöver du madrassens individnummer, det finns på madrassen, exempelvis CFH1234.

Utvärdering madrass

Fortsatt behov?

När behovet upphört kontaktas CFH:s kundtjänst.

Nedmontering madrass

Det tar cirka 20 minuter för madrassen att tömma sig på luft.

 • Rengör madrassen
 • Lägg madrassen i medföljande väska
 • Pumpen ska läggas mitt i madrassen, då blir den skyddad vid transport

Hämtning madrass

Madrassen hämtas på anvisad plats av transportbolaget Bring.

Skadad/Trasig madrass

Ansvarig vårdgivare debiteras kostnaden för skador som har uppstått på grund av handhavandefel.

Madrassen fungerar inte som den ska

 • Felsök enligt bruksanvisning
 • Kvarstår felet, ring CFH:s kundtjänst 019-6024200

Rekondyte

Madrasser som lånas av patient i mer än ett år behöver tas in för service och rekond. Det görs genom ett madrassbyte hos patient. CFH kontaktar förskrivaren för bokning av byte.

Madrasspumpen kan också själv signalera att det är dags för service, då ringer förskrivaren CFH:s kundtjänst för bokning av madrassbyte.

Om du som förskrivit en eller flera madrasser ska avsluta din tjänst eller av annan anledning inte längre ska ha kvar omvårdnadsansvaret för en patient behöver vi få vetskap om det. Saknas uppgifter om förskrivare vid exempelvis utebliven uppföljning debiteras hyreskostnaden för madrassen den verksamhet du lämnat.

När du överrapporterat patienten till annan förskrivare meddelar du oss det genom att använda formuläret nedan.

Vid vissa situationer behöver dina förskrivaruppgifter i vårt beställningsystem uppdateras. Det kan till exempel vara i samband med

 • byte av arbetsplats
 • tillägg av ny arbetsplats
 • namnbyte

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Lars Kälvemark

Hjälpmedelskonsulent i kundtjänst

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 november 2021