Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Madrass.jpg

 

Det finns olika typer av madrasser som används inom vård och omsorg. Madrasser är gjorda i olika material, till exempel skum eller luftceller och är utformade för att fördela eller avlasta tryck.

Val av madrass utgår från hur stor risk patienten har att få ett sår eller om patienten redan har ett sår. Madrassen är bara en del av behandlingen av trycksår.

Madrassen kan bli ett hinder för att individen ska kunna röra sig självständigt. Detta bör beaktas och utvärderas vid förskrivning. 

Val av madrass

Tabellen nedan är en vägledning för vilken typ av madrass som förskrivs utifrån den kliniska hudbedömingen och RAPS.

Resultat av hudbedömning och RAPS 

Typ av madrass

INGA SÅR eller LÅG RISK FÖR SÅR
RAPS-poäng över 29 och inga såralternativt låg risk för tryckskada enligt klinisk bedöming

Sortimentsansvar: Länets kommuner

 

Madrass: Trycksårsförebyggande och tryckfördelande 

 

Förskrivare: Arbetsterapeut

 

SÅR I KATEGORI 1-2 eller MEDELRISK FÖR SÅR
RAPS-poäng 29 eller lägre och EPUAP kategori 1-2 eller medel risk för tryckskada enligt klinisk bedömning

SÅR I KATEGORI 3-4 eller HÖG RISK FÖR SÅR
RAPS poäng 29 eller lägre och EPUAP kategori 3-4, samt icke klassificerbara eller misstänkt djupa sår eller hög risk för tryckskada enligt klinisk bedömning

Sortimentsansvar: Centrum för hjälpmedel, Region Örebro län

 

Madrass: Tryckavlastande

 

Förskrivare: Omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Förskrivarstöd

Till patient i hemsjukvård eller särskilt boende

Förskrivningen görs enklast genom att du ringer till Centrum för hjälpmedels (CFH:s) kundtjänst. Fyll i förskrivningsblanketten innan du ringer, vid samtalet bokas tid för leverans.

Vid hemlevernas får patienten betala transportavgift.

Till patient som skrivs ut från slutenvården

Det är parternas gemensamma ansvar att avsätta tillräckliga resurser så att patienten får de insatser och hjälpmedel som behövs för att utskrivning från sluten vård kan ske på ett tryggt och effektivt sätt. Det är fortfarande omvårdnadsansvarig sjuksköterska i kommunen som ansvarar för förskrivningen. 

Förskrivningen görs enklast genom att du ringer till CFH:s kundtjänst. Fyll i förskrivningsblanketten innan du ringer, vid samtalet bokas tid för leverans.

Vid hemlevernas får patienten betala transportavgift.

 

Du som vill kan komma till CFH och prova att montera, installera och demontera en CuroCell A4 CX20-madrass. På så vis är du förberedd inför inprovning hos patient.

 

Vi rekommenderar att du avsätter cirka 90 minuter då det tar 20-30 minuter att fylla/tömma madrassen på luft.

 

Tid bokas enklast via e-post.

Lars Kälvemark

Hjälpmedelskonsulent i kundtjänst

Madrassen levereras till patient eller förskrivare efter överenskommelsen vid förskrivningen. 

Avsätt cirka en timme för installation och inprovning/inställning av madrassen.

Madrassen är en ersättningsmadrass och ska ligga dirket på sängbottnen.

Utvärdering av insatsen sker kontinuerligt i intervaller om maximalt tre månader. Att behovet kvarstår ska rapporteras till CFH. Utebliven rapportering kan medföra att hyreskostnaden debiteras vårdgivaren. 

Vid rapporteringen behöver du madrassens individnummer, det finns på madrassen, exempelvis CFH1234.

Utvärdering madrass

Fortsatt behov?

När behovet upphört kontaktas CFH:s kundtjänst.

Nedmontering madrass

Det tar cirka 20 minuter för madrassen att tömma sig på luft.

  • Rengör madrassen
  • Lägg madrassen i medföljande väska
  • Pumpen ska läggas mitt i madrassen, då blir den skyddad vid transport

Hämtning madrass

Madrassen hämtas på anvisad plats av transportbolaget Bring.

Madrassen fungerar inte som den ska

  • Felsök enligt bruksanvisning
  • Kvarstår felet, ring CFH:s kundtjänst 019-6024200

Rekondyte

Madrasser som lånas av patient i mer än ett år behöver tas in för service och rekond. Det görs genom ett madrassbyte hos patient. CFH kontaktar förskrivaren för bokning av byte.

Madrasspumpen kan också själv signalera att det är dags för service, då ringer förskrivaren CFH:s kundtjänst för bokning av madrassbyte.

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Lars Kälvemark

Hjälpmedelskonsulent i kundtjänst

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 april 2021