Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare.

Börja med att kontakta den lokala it-supporten

Om du behöver anmäla ett fel ska du i de flesta fall börja med att vända dig till din lokala it-support. De tar ställning till om de kan åtgärda felet internt eller om de ska göra en felanmälan till Inera.

Om systemet

Med Nationell patientöversikt, som ofta kallas NPÖ, kan vårdpersonal snabbt och enkelt få en samlad bild av den information som finns i en patients journaler hos andra vårdgivare.

Det innebär att:

  • vårdpersonalen slipper lägga tid på att ringa, söka och beställa kopior av journaler
  • patienten slipper upprepa sin sjukhistoria om och om igen vid besök hos nya vårdgivare.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 maj 2022