Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Information till dig som hyrläkare

Välkommen som hyrläkare till Region Örebro län och primärvården. Här har vi samlat information som är viktig att känna till vid tjänstgöring hos oss.

Läkare-202106300132-small.jpg

För att komma åt journalsystem och diverse andra IT-system behöver all personal ha ett e-tjänstekort. När du kommer till vårdcentralen du ska tjänstgöra vid utfärdar vi ett tillfälligt e-tjänstekort åt dig. Observera att du måste kunna uppvisa en godkänd legitimation (körkort, pass, ID-kort) på plats för att vi ska kunna utfärda e-tjänstekortet. Du lämnar tillbaka ditt e-tjänstekort när du avslutar din tjänstgöring vid vårdcentralen.

Primärvården inom Region Örebro län använder sig av journalsystemet NCS Cross. Du kommer att introduceras av en medicinsk vårdadministratör utifrån de förkunskaper du har om systemet sedan innan.

Inom Region Örebro län följer vi basala hygien- och klädriktlinjer. Arbetskläder finns att tillgå på vårdcentralen. Vid patientkontakt får endast kortärmad arbetsklädsel användas. Klocka, armband, ringar eller nagellack får inte förekomma.

Alla avvikelser rörande patienters vård och behandling som du uppmärksammar skall rapporteras i regionens avvikelsehanteringssystem Platina. Behöver du hjälp att rapportera en avvikelse ber du medicinsk vårdadministratör om stöd. Här rapporterar du avvikelser: avvikelser.orebroll.se

Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling.

OBS! Viktigt att alla följer SVF-förloppen vid remittering till specialistklinik där det finns misstanke om cancer eller vid välgrundad misstanke om cancer.

Nationella vårdprogram för varje cancerdiagnos:

Standardiserade vårdförlopp - SVF • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Ska meddelas enligt de rutiner som finns på aktuell vårdcentral.   

All medicinsk dokumentation skall vara signerad innan avslutad tjänstgöring.

Tidrapport tillhandahållen av Region Örebro län skall fyllas i och undertecknas samt lämnas till ansvarig chef vid avslutad tjänstgöring. Saknas underskrift kan ersättning ej betalas ut.

Regionens gemensamma support heter Servicecenter. Där kan du få hjälp med bland annat telefoni och IT. Du når Servicecenter på telefonnummer 260 00 (019-602 60 00).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 februari 2024